Månadsarkiv: januari 2005

Lars Ohlys tal från riksdagens partiledardebatt 2005-01-20

Vi som inte själva direkt drabbats av katastrofen i Sydostasien, eller haft nära vänner eller anhöriga som upplevt tsunamins katastrofala förödelse, kan känna sorg och maktlöshet när vi läser hur människor omkommit, skadats eller försvunnit. Vi kan försöka förvandla den känslan till handling. Vårt svar är solidariteten uttryckt som gemensam kamp för gemensamma intressen.

Vänsterpartiet och elevminskningen

Vänsterpartiet i Eskilstuna diskuterar, som så många andra, vad vi ska göra med kommunens skollokaler. De närmaste sex åren lämnar mer än var tionde elev, ca 1300, våra 30 grundskolor. Det verkar dröja till år 2024 innan eleverna blir lika många igen. Babyboomens barn, kullarna mellan 1989 och 1992, är mycket stora. De ska nu snart passera gymnasiet, där det i slutet av årtiondet blir ca 700 fler elever än idag. Antalet barn i förskolan ökar också, men det beror… Läs mer

VÄNSTERBÄNKEN (December 04)

Årets sista fullmäktige hölls den 16 december. Där diskuterades ideologiskt viktiga frågor som avgifter på skolmåltider, hemtjänst i konkurrens och så fick Tommy Hamberg beröm, av kristdemokraten Alf Karlman

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook