Månadsarkiv: juni 2005

Motion om gratis parkering för miljöfordon.

Norrköping, Halmstad, Umeå, Göteborg, Sundsvall, Lilla Edet, Karlstad, Falkenberg, Uddevalla, Östersund, Växjö, Kungsbacka, Skellefteå, Kristianstad, Skövde, Stockholm, Västerås, Örebro och Mölndal är några exempel på kommuner som på olika sätt infört gratis parkering för miljöfordon.
Norrköping, Halmstad, Umeå, Göteborg, Sundsvall, Lilla Edet, Karlstad, Falkenberg, Uddevalla, Östersund, Växjö, Kungsbacka, Skellefteå, Kristianstad, Skövde, Stockholm, Västerås, Örebro och Mölndal är några exempel på kommuner som på olika sätt infört gratis parkering för miljöfordon.

Växthuseffekten påverkar det globala klimatet i Eskilstuna liksom i andra… Läs mer

Behåll Eskilshems äldreboende i kommunal regi!

I Eskilstuna har den styrande majoriteten varit restriktiv med att konkurrensutsätta kommunala verksamheter inom vård och omsorg. Nu ligger det ett förslag till beslut att konkurrensutsätta verksamheten vid Eskilshems Äldreboende. Vi i Vänsterpartiet tycker inte att det är ett bra förslag och kommer att rösta emot.

I Eskilstuna har den styrande majoriteten varit restriktiv med att konkurrensutsätta kommunala verksamheter inom vård och omsorg. Nu ligger det ett förslag till beslut att konkurrensutsätta verksamheten vid Eskilshems Äldreboende. Vi i Vänsterpartiet tycker… Läs mer

Kräv en folkomröstning om EU:s nya grundlag! Behöver vi en Europapresident?

Det finns ett förslag om ny grundlag som ska gälla för alla medlemsländer i EU. Det handlar i högsta grad om oss här i Sverige. Den nya grundlagen är inte en utveckling av demokratin utan handlar om att flytta stora delar av makten från folket till Bryssel.
Det finns ett förslag om ny grundlag som ska gälla för alla medlemsländer i EU. Det handlar i högsta grad om oss här i Sverige. Den nya grundlagen är inte en utveckling av… Läs mer

Särskilt yttrande: Kommunstyrelsen 2005-06-07

Tillståndsprövning enligt miljöbalken av Eskilstuna flygplats mm.

I det läge som frågan om flygplatsens framtid är förstår vi att det är nödvändigt att kommunen tar över ansökan om miljöprövning. Frågan om flygplatsens framtid måste hanteras på ett så klokt och ansvarfullt sätt som möjligt och då är det rimligt se till att kommunen tar ett ansvar trots att inte ägarfrågan är löst.

Tillståndsprövning enligt miljöbalken av Eskilstuna flygplats mm.

I det läge som frågan om flygplatsens framtid är förstår vi… Läs mer

Särskilt yttrande: Vuxennämnden 2005-03-23

Upphandling hemvård område Snopptorp.

I processen med att upphandla hemvård område Snopptorp har vi blivit allt mer övertygade om att upphandling av vård och omsorg inte är en bra väg att gå.
Upphandling hemvård område Snopptorp.

I processen med att upphandla hemvård område Snopptorp har vi blivit allt mer övertygade om att upphandling av vård och omsorg inte är en bra väg att gå.

Lagen om offentlig upphandling har en utformning som gör att det är omöjligt att upphandla utifrån… Läs mer

Vård och omsorg ska fortsätta att utvecklas i kommunal verksamhet

Vård och omsorg skall finansieras gemensamt och vara likvärdig för alla. Vi inom Vänsterpartiet motsätter oss bestämt de vinstdrivande vårdbolag som alltmer har tagit över driften av vård och omsorg i kommuner över hela landet.
Vård och omsorg skall finansieras gemensamt och vara likvärdig för alla. Vi inom Vänsterpartiet motsätter oss bestämt de vinstdrivande vårdbolag som alltmer har tagit över driften av vård och omsorg i kommuner över hela landet. Vi ifrågasätter konsekvenserna av vinstuttag i verksamheter som till nästan… Läs mer

Vad blir bättre med entreprenad i äldreomsorgen?

I dagarna diskuteras Eskilshems äldreboende i Vuxennämnden. Förslaget är att det ska konkurrensutsättas och läggas ut på entreprenad. I Folket 4/3 kan vi läsa om personal och anhöriga som känner oro inför framtiden. De har samlat namn och uppmanar politikerna i vuxennämnden att tänka om.
I dagarna diskuteras Eskilshems äldreboende i Vuxennämnden. Förslaget är att det ska konkurrensutsättas och läggas ut på entreprenad. I Folket 4/3 kan vi läsa om personal och anhöriga som känner oro inför framtiden. De har… Läs mer

Det offentliga rummet

I vårt gemensamma offentliga rum trängs kommersiella krafter för att få synas. Man säljer inte bara varor utan varumärken och livsstilar. Reklamen invaderar oss i samhället och ockuperar människors tankar och drömmar. Det mesta är till salu och människor ses som objekt som konsumerar.
Motion

Det offentliga rummet

I vårt gemensamma offentliga rum trängs kommersiella krafter för att få synas. Man säljer inte bara varor utan varumärken och livsstilar. Reklamen invaderar oss i samhället och ockuperar människors tankar och drömmar.… Läs mer

Eskilstuna behöver en social översiktsplan

I maj 2005 antog Kommunfullmäktige den nya översiktsplanen för Eskilstuna Kommun. Där har vi slagit fast i vilken riktning vi vill att vår stad ska utvecklas i sin fysiska utformning. Stadsplanering har en stor betydelse för att människor i staden ska må bra och vi ska utforma staden till en hälsosam och vacker plats att leva på.

I maj 2005 antog Kommunfullmäktige den nya översiktsplanen för Eskilstuna Kommun. Där har vi slagit fast i vilken riktning vi vill att vår… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook