Månadsarkiv: juni 2011

Verksamhetsbesök i hemtjänsten

Under onsdagen besökte Vänsterpartiets representanter i Vuxennämnden – Joel Hamberg och Maria Forsberg en av kommunens hemtjänstområden. De fick ta del av verksamheten under en heldag såväl på landen och i en stadsdel. Många möten med vårdtagare, anhöriga och personal skedde under dagen. En kvalitativ kommunal hemtjänst är en mycket viktig fråga för Vänsterpartiet och detta var starskottet för en rad framtida besök inom äldreomsorgen.

– Besöket var mycket givande på många sätt. Vi fick ta del av såväl vårdtagares,… Läs mer

Debatt: Alla har rätt att lyckas i skolan

Modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grundskolan leder till att barn och ungdomar utvecklar både sitt modersmål, sin identitet och det svenska språket. Detta ökar möjligheterna för barn och elever att lyckas med sitt lärande under skoltiden, både i språk- och ämneskunskaper. Enligt Skolverket finns ett tydligt samband mellan högre betyg och elever som haft modersmålsundervisning, i jämförelse med elever som inte haft det. I Skollagens 8 kap, 10 § står att läsa; ”förskolan ska medverka till att barn med… Läs mer

Klädinsamling

Som en del av Vänsterpartiets internationella solidaritetsarbete har en insamling bland våra medlemmar av kläder och leksaker skett. Dessa saker har sen överlämnast till de många asylsökande som just nu befinner sig i Eskilstuna. Vänsterpartiets kommunalråd Maria Chergui har alltid haft ett stor social engagemang och träffar i sin vardag många människor som är i behov av stöd.

– När jag hörde om dessa människors situation så var det en självklarhet att vi i Vänsterpartiet skulle göra en insats.… Läs mer

Vänsterpartiet fräschar upp partilokalen

Styrelsen har nu inlett arbetet med att förnya och fräscha upp partilokalen på Gillbergavägen. Lokalen har stor potential och mycket kommer att hända under sommaren. Om du är intresserad av att hjälpa till så kontaktar du ordförande Maria Forsberg på telefonnummer 070-3029613 eller mail.

– Vänsterpartiet har sedan många år tillbaka hållt till i vår stora och luftiga partilokal på Gillbergavägen 4. Lokalen har använts flitigt till partiarbete under åren men det är länge sedan man gjorde en uppfräschning.… Läs mer

Nytt äldreboende i Lagersberg

I tisdags var Vänsterpartiet representerade av Joel Hamberg, vice ordförande i Vuxennämnden och Maria Forsberg, ledamot,  på plats när Margareta 99 år tog första spadtaget till det nya äldreboendet i Lagersberg. Det nya boendet kommer att ha 57 platser med hög standard och ersätter Nyfors äldreboende.  Terapiträdgårdar bara en av alla fantastiska saker som de boende kommer att kunna få ta del av om ca 1 år.

Folkhälsa i fokus i Eskilstuna

En välmående befolkning som trivs i sin stad är en förutsättning för att Eskilstuna ska utvecklas på bästa sätt. Vi i majoriteten gör därför en rad satsningar som ska leda till en bättre folkhälsa i kommunen.

Alla tjänar på ett jämställt och jämlikt samhälle. I Eskilstuna kommun ska jämställdhet därför finnas med i allt arbete, från planering till genomförande. Nämnder och bolag ska kvalitetssäkra sina verksamheter genom att löpande redovisa resultat av sitt utåtriktade jämställdhetsarbete. Behovet av barnomsorg på obekväm… Läs mer

Styrelsemöte på Mauds koloni

Styrelsen sammanträdde ikväll vid Maud Ekmans kolonistuga i centrala Eskilstuna. Mötet inleddes med jordgubbsplockning och god middag. Därefter togs en rad viktiga beslut för Vänsterpartiet. Bland annat ska en satsning på att göra om partilokalen planeras och genomföras under sommaren och en rad olika arrangemang planeras för fullt. Styrelsen kommer att arbeta på under hela sommaren och finns tillgänglig om ni vill lämna synpunkter eller har idéer om framtiden.

Världsmiljödagen på Parken Zoo

Söndagen den 5 juni firade Vänsterpartiet Världsmiljödagen tillsammans med ca 6000 Eskilstunabor och turister. Maria Chergui, kommunalråd i Vänsterpartiet delade ut Folkhälsopriset och Tommy Hamberg, ordförande i Parken Zoo trivdes i folkvimlet. Parken Zoos bevarandeprojekt har sedan starten varit mycket lyckosamma och det senaste året har en mängd olika unika och uppmärksammade födslar skett. Vänsterpartiets tipspromenad, vanns av Axel Holmgren och Gunvor Wahlström som belönades med varsitt årskort.

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook