Månadsarkiv: januari 2013

Insändarsvar i Eskilstuna-Kuriren: Parken Zoo välkomnar granskning

Vänsterpartiet har ordförandeskapet i Parken Zoo AB. Här svarar ordförande Tommy Hamberg på en insändare i Eskilstuna-Kuriren.

Parken Zoo välkomnar granskning

Roger Pettersson (RP) ingick i den granskningsgrupp som tillsattes av styrelsen i Parken Zoo (PZ). RP säger i EK att rapporten innehöll svidande kritik mot djurparken. Sanningen är att kritiken i huvudsak riktade sig mot ett flertal administrativa fel som PZ begått. Tvärtom säger rapporten citat:

”Vi har dock inte konstaterat att detta lett till allvarliga följder för djurskyddet.… Läs mer

Signerat Hamberg: Tillsammans för demokrati och gemenskap

Deltog i eftermiddag på Kurdiska föreningens 27:e årsmöte i Eskilstuna. Kändes ärofyllt och viktigt. Pratade med flera Eskilstunabor som kom hit innan jag föddes 1982, från diktatur, förföljelse och förtryck, och som under 30 år jobbat som lärare, läkare, kockar, byggnadsarbetare och startat företag i Eskilstuna. Förutom att de betalat för min skola och vård under 30 år har de också utvecklat Eskilstunas kultur och föreningsliv.
Joel Hamberg talar på Kurdiska föreningens årsmöte.

Joel Hamberg talar på Kurdiska föreningens årsmöte.

För mig ger detta perspektiv på invandringens… Läs mer

Vänsterpartiet samtalar med medborgarna i Eskistuna

Joel Hamberg samtalar med medborgare

Joel Hamberg samtalar med medborgare

Idag fanns Vänsterpartiet på plats på Fristadstorget för att samtala med medborgarna . Ett metodiskt arbete pågår under våren för att lyssna in vad medborgarna anser behöver utvecklas och förbättras i Eskilstuna och Sverige. Många viktiga synpunkter fördes fram under lördagen.

 

Dagens torgmöte var också en del i Vänsterpartiet Eskilstunas demokrativecka då våra förtroendevalda besökt olika verksamheter som de har ansvar för.

– Vänsterpartiet vill aktivt utveckla demokratin i kommunen och vill uppmuntra personal… Läs mer

Maud Ekman studerar snöröjningen i Eskilstuna

Som ett led i Vänsterpartiet Eskilstunas Demokrativeckan har Maud Ekman, ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, besökt stadsbyggnadsförvaltningens gatuavdelning för att bli informerad om hur organisationen kring snöröjningen ser i Eskilstuna.        

– Vi åkte bland annat för att titta på vad en inhyrd väghyvel åstadkommit under förmiddagen på vägen längs ån efter Munktellområdet. Gatuavdelningen har lånat en 30 år gammal väghyvel från Volvo och den gick sönder idag (men kommer att lagas… Läs mer

Studiebesök på Årbyskolan

Idag besökte Vänsterpartiets Joel Hamberg Årbyskolan i Eskilstuna. Skolan har 650 elever från förskoleskolass till årskurs 9 och särskola.
Årbyskolan

Årbyskolan

– I mina uppdrag som vice ordförande i Vuxennämnden, vice ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor och ledamot i Miljöutskottet innehöll dagens besök delar som tangerar dessa viktiga uppdrag. Jag ville studera hur man jobbar med matlagningen i en förvaltning och på en skola där man metodiskt jobbar med att laga mat från grunden. Jag ville också… Läs mer

Bostadsbyggandet på Holmenområdet har startat

Eskilstuna kommun behöver bygga många fler bostäder och då bland annat hyresrätter. Utmaningen och ansvaret för politiken är stort. Torshälla är inget undantag för behovet av nya bostäder. Idag besökte Vänsterpartiets vice ordförande i Torshälla Fastighetsbolag AB, Carin Kuutmann, området där bostadsbyggandet på Holmen är igång. Det var en glad Carin som kommenterade till hemsidan efter besöket.

Nya hyresrätter byggs nu i Torshälla

Nya hyresrätter byggs nu i Torshälla

– Nu har byggandet av 57 hyresrätter på Holmen kommit igång, vilket… Läs mer

Ung Vänster höll årsmöte

På lördagseftermiddagen höll Vänsterpartiets ungdomsförbund, Ung Vänster årsmöte i Eskilstuna. Vänsterpartiet Eskilstuna var inbjudna och representerades av ordförande Maria Forsberg och styrelseledamot Joel Hamberg.

Vänsterpartiet besökte Ung Vänster

Vänsterpartiet besökte Ung Vänster

För partiets och styrelsens räkning presenterade Forsberg och Hamberg Vänsterpartiets nuläge och framtid, såväl nationellt och lokalt. Mycket är på gång och här är samarbetet mellan partiföreningen och Ung Vänster viktig.- Det är alltid lika roligt att träffa vårt ungdomsförbund. Nu ska vi utöka samarbetet och dialogen med Ung Vänster… Läs mer

Vänsterpartiet besökte Perdiwars kongress i Eskilstuna

Idag höll trosamfundet Perdiwar sin kongress i Eskilstuna, Munktellarenan. Goranska föreningen var värd och ett femtiotal besökare fanns på plats från Eskilstuna, Stockholm, Göteborg, Linköping och Köping. Vänsterpartiet representerades av styrelseledamot Joel Hamberg.

Joel talar på Perdiwar kongress

Joel talar på Perdiwar kongress

– Som ordförande för kommunala invandrarrådet och ansvarig för integrations- och mångfaldsfrågor inom majoriteten tycker jag det är särskilt viktigt att besöka många föreningar. Då vi håller på att utveckla integrationsarbetet i kommunen, bland annat med interreligiös- och interkulturell dialog, tycker jag… Läs mer

Träff med medlemmar

Idag bjöd Vänsterpartiet in till två olika träffar med nya medlemmar och sympatisörer. Diskussioner fördes kring situationen i Eskilstuna och Sverige samt kring Vänsterpartiets politik och framtid. Engagerade samtal fördes och många bra synpunkter lyftes fram från de närvarande, bland annat kring skolan, vården, näringslivet, jobbsatsningar och integrationen.

Träff med melemmar

Träff med melemmar

Medlemmarna fick också en klargörande bild kring partiets utvecklingsarbete och de kommande utbildningar som kommer att erbjudas under våren och hösten. Mer om detta kommer i nästa medlemsbrev och… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook