Månadsarkiv: februari 2013

Vänsterbänken, kommunfullmäktige den 28 februari 2013

Ikväll var det kommunfullmäktige i Eskilstuna och för Vänsterpartiets räkning deltog gruppledare Maria Chergui, Firat Nemrud, Alar Kuutmann och Maria Forsberg.

Vänsterpartiet var uppe i flera ärenden under kvällen, bland annat följande:

Firat Nemrud ställde sig bakom kommunstyrelsens förslag gällande revidering av arbetsmarknads- och familjenämndens reglemente med anledning av antagande av riktlinjer för alkoholservering.

Maria Forsberg lyfte de kommunala rådens betydelse i samband med att dess verksamhetsberättelser beslutades. Här är Forsbergs inlägg:

– Jag har alltid ansett att demokratifrågorna är… Läs mer

Fika med Vänsterpartiet

Fikaträff för nya medlemmar och passiva medlemmar

Tisdagen den 5/3 har vi en träff för nya och passiva medlemmar där ordförande Maria Forsberg och heltidspolitiker Joel Hamberg informerar om partiföreningen och akutell politik lokalt och centralt. Mötet tar ca en timma och börjar kl 17.30. Fika bjudes!

Plats, Gillbergavägen 4, vån 3

Anmäl er till [email protected]

Ta chansen och kom och samtala med oss!

Varmt välkommen!

Maria Forsberg och Joel Hamberg

Maria Forsberg och Joel Hamberg

Vänsterpartiet deltog vid Rädda Barnens årsmöte

I tisdags höll Rädda Barnen i Eskilstuna sitt årsmöte i Studiefrämjandets lokaler. Vänsterpartiets Joel Hamberg hade äran att sitta mötesordförande. Mycket engagerade Anna Bergfors Fall på bilden valdes om som ordförande och innan mötet delade hon och Rädda Barnen ut ett pris där man uppmärksammande Johanna Tjyberg som blivit Rädda Barnens vän 2013.
Anna Bergfors Fall delade ut pris till Johanna Kyberg

Anna Bergfors Fall delade ut pris till Johanna Kyberg

Johanna har gjort ett mycket bra jobb inom Rädda Barnens Ellenprojekt där man jobbar… Läs mer

Vänsterskolan igång i Eskilstuna och Sörmland

Idag mellan kl 11.00-15.00 genomför Vänsterpartiet Eskilstuna den första av totalt ett tiotal utbildningar för medlemmar och sympatisörer under 2013.

– Vid dagens utbildning, med utbildningsledare Lotta Jonsson Fornarve från partistyrelsen, deltog  32 personer vilket var mycket glädjande. Vid nästa tillfälle hoppas vi på ännu fler deltagare, säger Maria Forsberg, ordförande i Vänsterpartiet Eskilstuna.

Partistyrelsens Lotta Jonsson Fornarve ledde utbildningen i Eskilstuna

Partistyrelsens Lotta Jonsson Fornarve ledde utbildningen i Eskilstuna

Lotta Jonsson Fornarve från partistyrelsen ledde utbildningen på ett mycket bra sätt under dagen.

–… Läs mer

Vuxennämnden blickar bakåt och framåt

Idag sammanträdde Vuxennämnden där Vänsterpartiet har tre representanter, Joel Hamberg, 1 vice ordförande, Maria Forsberg, ledamot och Terhi Niemi, ersättare. Viktiga frågor som behandlades var bland annat remissvaret på kommunens bostadsförsörjningsprogram 2012-2018. Maria Forsberg kommenterar nämndens svar.

Maria Forsberg, Joel Hamberg och Terhi Niemi utanför Måsta Äng

–          Vi ser särskilt tre områden för att främja boendemöjligheterna för äldre och funktionsnedsatta. Dels handlar det om att bygga hållbara bostäder som är tillgängliga för alla, också äldre personer och personer med funktionsnedsättning.… Läs mer

Felaktiga uppgifter om arvoden

Eskilstuna-Kuriren publicerade idag felaktiga uppgifter om Vänsterpartiets heltidspolitiker Joel Hamberg. Tidningen skrev att Hamberg troligen fått felaktiga arvoden utbetalade under mandatperioden. Dessa uppgifter stämmer inte och dementeras av Hamberg, som inte kontaktades innan publiceringen och därmed inte fick möjlighet att uttala sig. Eskilstuna-Kuriren har under eftermiddagen också gjort en rättelse på sin hemsida.

– Jag har ett fast arvode varje månad och har haft det under hela mandatperioden. Jag har utöver detta inte tagit ut några mötesarvoden. Det var en… Läs mer

Konkreta förslag för fler människor i arbete

Maria Forsberg (V), ordförande i den arbetsmarknadspolitsika beredningen i Eskilstuna kommun, presenterade idag konkreta förslag för fler jobb och minskad arbetslöshet.
Förslagen handlar bland annat om ett Vägledningscentrum, ett Entreprenörscentrum, lärlings- och utbildningsplatser, anställningar till personer med funktionsnedsättning, ungdomsanställningar, ”En väg in för näringslivet” samt sociala krav vid upphandlingar.
 
– I Eskilstuna finns stora möjligheter att fler människor ska få ett arbete och ekonomisk frihet vilket är bra för både individer, familjer … Läs mer
Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook