Månadsarkiv: mars 2013

Debatt 25/3 Eskilstuna Kuriren: Moderaterna följer Vänsterpartiet

Joel i samtal med en kvinna på Lagersbergsgården

Joel Hamberg, vice ordförande i Vuxennämnden, i samtal med en boende på Lagersbergsgården

Moderaterna presenterade nyligen en välfärdsrapport där de slår fast att konkurrens och valfrihet inte löser alla problem och att lagen om val­frihetssystem inte bör vara obligatorisk. De vill i stället att varje kommun värnar sina invånares möjlighet att påverka och välja.

Vänsterpartiet Eskilstuna välkomnar detta besked. Det är helt nya tongångar än de vi mött tidigare av moderata företrädare. Vi har länge varit tydliga med… Läs mer

Debatt Nya Folket 24/3: Bygg fler billiga och bra bostäder i Eskilstuna

Det råder idag bostadsbrist i Eskilstuna och nybyggnationerna är för få. Det är mycket problematiskt, eftersom Eskilstuna är en stad som växer. Vi har en stor inflyttning och många nya företag startas som lockar arbetskraft. Men det är svårt att växa som stad om det inte finns någonstans att bo. I Eskilstuna måste bostäder byggas som alla har råd att bo i. Därför måste olika sorters bostäder byggas. Behovet av nya hyresrätter, studentbostäder och mindre lägenheter är särskilt stort. Allra… Läs mer

Vänsterpartiet Sörmland höll distriktsårskonferens

Igår hade Vänsterpartiet Sörmland distriktsårskonferens på Åsa folkhögskola. Eskilstunaföreningen representerades av 12 ombud och två ersättare. På plats fanns även Maud Ekman och Alar Kuutmann från Eskilstuna som suttit i distiktsstyrelsen under året som gått. år

Några av Eskilstunas ombud anländer till Åsa Folkhögskola

Några av Eskilstunas ombud anländer till Åsa Folkhögskola

Under dagen höll Karin Rågsjö från partistyrelsen ett engagerat anförande om hur vi i distriktet och i partiföreningarna ska arbeta framåt för att bli ett parti som tar ett större utrymme och är med och… Läs mer

Slutrapporten – ”Gör jämlikt – gör skillnad” presenteras

Vänsterpartiets kommunalråd Maria Chergui, folkhälsoansvarig politiker i Eskilstuna kommun och Maud Ekman, gruppledare för Vänsterpartiet i Landstinget samt Joel Hamberg ansvarig integrations och mångfald i majoriteten besökte i fredags Älvsjömässan.
Då släpptes slutrapporten efter 1,5 års arbete som SKL samt 20 kommuner, landsting och regioner deltagit i.  Dessa representerar en befolkning på 5,2 miljoner människor.
Maud Ekman och Maria Chergui på väg mot folkhälsoseminarium

Maud Ekman och Maria Chergui på väg mot folkhälsoseminarium

Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland har deltagit aktivt i arbetet.
Idag är barnfattigdomen… Läs mer

Workshop i Botkyrka – bildandet av Antiryktesnätverk

Eskilstuna kommun och det civila samhället besökt i veckan en workshop om bildandet av ett Antiryktesnätverk i Botkyrka. Man vill skapa ett samarbete mellan offentlig förvaltning, forskarvärlden och det civila samhället för att motverka fördomar i vardagen. Workshopen är ett led i arbetet med att Botkyrka tillsammans med Eskilstuna och Malmö ska skapa ett Unescocentrum. Det innebär att kommuner, civilt samhälle och forskare ska samverka med syftet att skapa social jämlikhet och sammanhållning i ett samhälle med en… Läs mer

Politikercafé på Palatzet 18 mars 2013

Firat Nemrud, vice ordförande i Arbetsmarknads och familjenämnden deltog i ett politikercafé på mötesplatsen Palatset i Skiftinge, då ett tiotal medborgare kom för att diskutera och ställa frågor. Firat representerade Vänsterpartiet och fick bland annat svara på frågor om bostadsområdet som helthet och parkering samt belysningen i området.

Firat Nemrud besöker politikercafé

Firat Nemrud besöker politikercafé

 

– Inom kort kommer alla hyresgäster kallas till en träff av HGF och Pagoden för att informera om den nya parkering systemet och… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna fortsätter – Vänsterskolan

Under 2013 kommer Vänsterpartiet Eskilstuna att storsatsa på utbildning. En viktig del av denna satsning är Vänsterskolan – en central utbildningssatsning då kursledare från Vänsterpartiet centralt håller i utbildningarna. Kurserna är tänkta att vara både för gamla och nya medlemmar. Kurserna innehåller både en ren föredragsdel och interaktiva moment som exempelvis gruppdiskussioner. Vänsterskolan innehåller inga långa studiecirklar eller mer djupgående studier utan är ett sätt att snabbt höja kunskapsnivån bland det stora flertalet medlemmarna inom viktiga områden.

Medlemmar lyssnar fligt

Medlemmar lyssnar fligt… Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Idag fortsatte miljökonferensen Osårbara med att man bland annat besökte Lagersberg där Kommunfastigheter renoverar och energieffektiviserar bostadsområdet. Efter det bar det av till Eskilstunas unika optiska sortering. Eskilstuna har mycket att vara stolt över när det gäller miljöarbetet och Vänsterpartiet Eskilstuna har under en lång tid varit en aktiv part i att driva på detta.

Besök i Largersberg

Besök i Largersberg

I Lagersberg satsar kommunen 300 miljoner på tre år i renoveringar, energieffektiviseringar och i förnyelsebar energi. På husen ser ni solfångare och… Läs mer

Intervju med Joel Hamberg om Unescocentrum

Tidigare idag intervjuades Joel Hamberg, Vänsterpartiets ansvarige politiker för mångfalds- och integrationsfrågor av Radio Eskilstuna och TV Eskilstuna. Hör intervjun i radion genom länken nedan eller på Vänsterpartiets Facebooksida.

Joel Hamberg

Inslaget handlar om bildandet av norra Europas första lokala Unescocentrum i Sverige, för en ökad social jämlikhet och sammanhållning i Eskilstuna och Sverige.

http://radioeskilstuna.se/dev/blog/joel-hamberg-berattar-om-europas-forsta-unescocentrum-i-eskilstuna/

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook