Månadsarkiv: juni 2015

Majoritetens överskottskrav sticker ut i Kommunsverige

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 26 juni 2015

Runtom i landets kommuner fattas nu beslut om 2016 års budgetar. Kommunerna har många gemensamma förutsättningar och utmaningar. Fler barn i förskolan, ökade sociala kostnader, en åldrande befolkning samt stora investeringsbehov, inom många verksamhetsområden. Detta gör att kostnaderna inom skola, vård och omsorg ökar framöver.

När det gäller den ekonomiska politiken sticker Eskilstunas majoritet med Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet ut i negativ bemärkelse. De låter dagens medborgare betala ett för högt pris för kommande investeringar. När andra S-ledda kommuner, liksom Vänsterpartiet i Eskilstuna, väljer att sänka överskottsmålet, då vi ser till välfärdens behov och personalens höga arbetstakt gör Eskilstunas politiska ledning tvärtom. De höjer nu överskottsmålet inför 2016 och försvarar detta med näbbar och klor. Resultatet i Eskilstuna blir stora besparingar redan i år och ännu större 2016 då kommunens verksamheter ska spara 100 miljoner. Detta kommer att få negativa konsekvenser.

Läs mer

Upplösningen av Torshälla Fastighets AB

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 17 juni 2015

På förslag från s, m och c beslutade maj månads kommunfullmäktige upplösa Torshälla Fastighets AB som självständigt dotterbolag till Kommunfastighet i Eskilstuna. Emot var v och mp.

Någon nämnvärd debatt i majoritetens partier verkar inte ha ägt rum, ej heller bland övriga som röstade för nedläggningen. Som Torshällabor och vänsterpartister är vi allvarligt oroade.

Först ägt av Nyby Bruk spelade TFAB en avgörande roll för Nybys expansion och folkhemmets framväxt. Efter ett kommunalt övertagande följde en fortsatt utveckling till ett idag ekonomiskt välskött bolag med socialt ansvarstagande samt en god relation till hyresgäster och hyresgästföreningen. TFAB har genomgående haft höga betyg i mätningar av nöjdhet hos boende och anställda, ofta högre än hos Kommunfastighet. De senaste åren har bolaget varit oerhört viktigt i ortsutvecklingsarbetet. Dess betydelse för Torshälla kan inte överskattas som den klart största ägaren av fastigheter på orten. Man har köpt och renoverat fastigheter som har stor betydelse för stadens utseende och karaktär.

Läs mer

Vänsterpartiets förslag till bugdet och årsplan 2016 för Eskilstuna kommun

Framtiden finns i Eskilstuna – tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun – Vänsterpartiet gör skillnad

Maria Chergui och Joel Hamberg

Maria Chergui och Joel Hamberg

Vänsterpartiet har byggt upp ett rödgrönt Eskilstuna – det vill vi fortsätta göra

Vänsterpartiet i Eskilstuna tar ansvar. Det har vi gjort länge. Under 19 år har vi styrt Eskilstuna i majoritet med Socialdemokraterna, den senaste mandatperioden även tillsammans med Miljöpartiet. Vi haft alltid haft ordning på ekonomin, utvecklat kommunens verksam-heter och stadens utformning. Vi är stolta över mycket som har gjorts. Stora satsningar på miljön under lång tid har gjort att Eskilstuna idag är en av Sveriges miljöbästa kommuner. Vi har prisats nationellt för vårt strategiska och praktiska jämställdhetsarbete, vi har deltagit i ett nationellt utvecklingsarbete för social jämlikhet genom att minska skillnader i hälsa och klass. Vi har drivit på för att skapa bättre integration, sammanhållning och trygghet. En inter-kulturell strategi är framtagen och Eskilstuna är idag nationell samordnare för arbetet med flyktingguide/språkvän vilket har engagerat över 1100 personer i vår egen kommun. Vi är också drivande inom Unesco-LUCS, medlem i det europeiska antirasistiska nätverket ECCAR och arbetar strategiskt med minoritetsfrågorna, exempelvis genom romsk inkludering och arbete som finskt förvaltningsområde. Vi har utsetts till Fairtrade City och uppmärksammas nu nationellt för vårt arbete med att anställa 150 personer med funktionsnedsättningar i kommunkoncernen. Men vi är inte nöjda eftersom det finns mycket mer att göra genom att bygga vidare på redan gjorda satsningar.

Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook