Månadsarkiv: mars 2016

Upprätta en handlingsplan för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa

I Välfärdsbokslutet visar statistiken för Eskilstuna kommun ett tydligt mönster vad gäller unga flickors psykiska hälsa. Många flickor i Eskilstunas i årskurs 7, 9 och gymnasiet upplever sig stressade, tycker det är svårt att få nya vänner, känner sig utsatta för indirekt mobbning, har hög förekomst av psykosomatiska symtom så som huvudvärk, ont i magen, irriterade och svårt att sova, samt upplever att de mår dåligt eller mycket dåligt. Vi vet också att tjejer inte besöker fritidsgårdarna i den utsträckning… Läs mer

Ett ”Hemlaås” för kvinnor behövs i Eskilstuna

 

Vänsterpartiet Eskilstuna har valt att lägga en motion till Kommunfullmäktige som syftar till att på olika sätt förbättra situationen för kvinnor i missbruk och hemlöshet. En tredjedel av alla hemlösa i Sverige idag är kvinnor, ändå är det bara ett fåtal som söker stöd och hjälp. På Härbärget i Eskilstuna är exempelvis endast 1 av 10 besökare kvinnor. De två platser som finns för kvinnor är sällan fulla. Var sover då alla kvinnor som saknar bostad eller inte… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook