Okategoriserade

Vänsterpartiets firande av Första maj 2016

Maria Chergui, Ali Esbati, Maria Forsberg första maj 2016
Traditionsenligt firade Vänsterpartiet och Ung Vänster första maj med tåg och tal. Årets huvudparoll var ”Stoppa nedskärningar i skolan – tillsammans gör vi skillnad”.  Tåget var välfyllt och många var på plats i Rademachersmedjorna för att lyssna.

Huvudtalare var Ali Esbati (V), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Han är en erkänd debattör och skribent. Ali Esbati talade om vikten av stå upp mot rasism, arbetsrättsfrågor och satsningar vår gemensamma välfärd.

– Vi kommer stå upp för en modern arbetsmarknad med… Läs mer

Fira första maj med Vänsterpartiet och Ung Vänster

Traditionsenligt firar Vänsterpartiet och Ung Vänster första maj med tåg och tal. Årets paroll är ”Stoppa nedskärningar i skolan – tillsammans gör vi skillnad”.

Huvudtalare är Ali Esbati (V), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Han är en erkänd debattör och skribent. Lokal talare är Maria Forsberg, ordförande i Vänsterpartiet Eskilstuna. Båda talar i Radmachersmedjorna.

Apelltal kommer att hållas på Fristadstorget av Maria Chergui, gruppledare för Vänsterpartiet Eskilstuna och Johanna Granbom, vice ordförande för Ung Vänsters förbundsstyrelse.

Årets kulturinslag står rockgruppen Halva… Läs mer

Upprätta en handlingsplan för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa

I Välfärdsbokslutet visar statistiken för Eskilstuna kommun ett tydligt mönster vad gäller unga flickors psykiska hälsa. Många flickor i Eskilstunas i årskurs 7, 9 och gymnasiet upplever sig stressade, tycker det är svårt att få nya vänner, känner sig utsatta för indirekt mobbning, har hög förekomst av psykosomatiska symtom så som huvudvärk, ont i magen, irriterade och svårt att sova, samt upplever att de mår dåligt eller mycket dåligt. Vi vet också att tjejer inte besöker fritidsgårdarna i den utsträckning… Läs mer

Kom och se filmen ”This changes everything”

Vänsterpartiet presenterar filmen This Changes Everything

Filmen bygger på Naomi Kleins uppmärksammade bok ”This changes everything – capitalism versus climate”. Vi visar filmen med anledning av att världens länder samlas i Paris samma dag för att inleda klimatförhandlingarna COP21.

Vi får möta sju personer och aktivister från olika länder, bland annat Grekland, Indien, USA och Kina. De har engagerat sig i motstånd mot miljöförstöring och marknadens utnyttjande av våra gemensamma resurser. Filmen vill inspirera oss… Läs mer

Majoritetens överskottskrav sticker ut i Kommunsverige

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 26 juni 2015

Runtom i landets kommuner fattas nu beslut om 2016 års budgetar. Kommunerna har många gemensamma förutsättningar och utmaningar. Fler barn i förskolan, ökade sociala kostnader, en åldrande befolkning samt stora investeringsbehov, inom många verksamhetsområden. Detta gör att kostnaderna inom skola, vård och omsorg ökar framöver.

När det gäller den ekonomiska politiken sticker Eskilstunas majoritet med Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet ut i negativ bemärkelse. De låter dagens medborgare betala ett för högt pris för kommande investeringar. När andra S-ledda kommuner, liksom Vänsterpartiet i Eskilstuna, väljer att sänka överskottsmålet, då vi ser till välfärdens behov och personalens höga arbetstakt gör Eskilstunas politiska ledning tvärtom. De höjer nu överskottsmålet inför 2016 och försvarar detta med näbbar och klor. Resultatet i Eskilstuna blir stora besparingar redan i år och ännu större 2016 då kommunens verksamheter ska spara 100 miljoner. Detta kommer att få negativa konsekvenser.

Läs mer

Upplösningen av Torshälla Fastighets AB

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 17 juni 2015

På förslag från s, m och c beslutade maj månads kommunfullmäktige upplösa Torshälla Fastighets AB som självständigt dotterbolag till Kommunfastighet i Eskilstuna. Emot var v och mp.

Någon nämnvärd debatt i majoritetens partier verkar inte ha ägt rum, ej heller bland övriga som röstade för nedläggningen. Som Torshällabor och vänsterpartister är vi allvarligt oroade.

Först ägt av Nyby Bruk spelade TFAB en avgörande roll för Nybys expansion och folkhemmets framväxt. Efter ett kommunalt övertagande följde en fortsatt utveckling till ett idag ekonomiskt välskött bolag med socialt ansvarstagande samt en god relation till hyresgäster och hyresgästföreningen. TFAB har genomgående haft höga betyg i mätningar av nöjdhet hos boende och anställda, ofta högre än hos Kommunfastighet. De senaste åren har bolaget varit oerhört viktigt i ortsutvecklingsarbetet. Dess betydelse för Torshälla kan inte överskattas som den klart största ägaren av fastigheter på orten. Man har köpt och renoverat fastigheter som har stor betydelse för stadens utseende och karaktär.

Läs mer

Vänsterpartiets förslag till bugdet och årsplan 2016 för Eskilstuna kommun

Framtiden finns i Eskilstuna – tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun – Vänsterpartiet gör skillnad

Maria Chergui och Joel Hamberg

Maria Chergui och Joel Hamberg

Vänsterpartiet har byggt upp ett rödgrönt Eskilstuna – det vill vi fortsätta göra

Vänsterpartiet i Eskilstuna tar ansvar. Det har vi gjort länge. Under 19 år har vi styrt Eskilstuna i majoritet med Socialdemokraterna, den senaste mandatperioden även tillsammans med Miljöpartiet. Vi haft alltid haft ordning på ekonomin, utvecklat kommunens verksam-heter och stadens utformning. Vi är stolta över mycket som har gjorts. Stora satsningar på miljön under lång tid har gjort att Eskilstuna idag är en av Sveriges miljöbästa kommuner. Vi har prisats nationellt för vårt strategiska och praktiska jämställdhetsarbete, vi har deltagit i ett nationellt utvecklingsarbete för social jämlikhet genom att minska skillnader i hälsa och klass. Vi har drivit på för att skapa bättre integration, sammanhållning och trygghet. En inter-kulturell strategi är framtagen och Eskilstuna är idag nationell samordnare för arbetet med flyktingguide/språkvän vilket har engagerat över 1100 personer i vår egen kommun. Vi är också drivande inom Unesco-LUCS, medlem i det europeiska antirasistiska nätverket ECCAR och arbetar strategiskt med minoritetsfrågorna, exempelvis genom romsk inkludering och arbete som finskt förvaltningsområde. Vi har utsetts till Fairtrade City och uppmärksammas nu nationellt för vårt arbete med att anställa 150 personer med funktionsnedsättningar i kommunkoncernen. Men vi är inte nöjda eftersom det finns mycket mer att göra genom att bygga vidare på redan gjorda satsningar.

Läs mer

TTIP-avtalet hotar demokratin

Välkommen till ett möte där du får lära dig mer om TTIP och avtalet mellan EU och USA. Vänsterpartiet är för handel, men vi kommer aldrig att acceptera ett avtal som ger så mycket makt till storföretagen och som undergräver demokratin. Vi vill ha ett avtal där klimat, miljö, arbetsrätt och hälsa är viktigare.

Tid: Tisdag 21 april 18:30

Plats: Eskilstuna Folkhögskola i Munktellstaden

Vi bjuder på kaffe

ttipaffisch

Gå och rösta för ett mångkulturellt Eskilstuna.

Kjuladagen 20140830  10 (2)Mitt Eskilstuna ska vara en stad där alla människor känner tillhörighet. Mångfald och människors olikhet utvecklar kommunen. Alltför många personer både med svensk och med utländsk bakgrund lever isolerade, utan arbete eller studier. För att vi skall kunna minska de klyftor som finns mellan människor bör det finnas mötesplatser.

Vi i Vänsterpartiet vill ta tillvara mångfalden, både i samhället i stort och i kommunens egna verksamheter, för att vi ser att det ger många positiva effekter. Mångfald handlar om att… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook