Okategoriserade

Vänsterbänken augusti 2004

På Fullmäktiges sammanträde den 26 augusti fanns frågor som friskolor, bostadsförsörjningen och lokal barnomudsman på dagordningen. Helt otippat blev debatten om till vilken adress ett visst brev skulle skickas kvällens längsta.

Vänsterbänken oktober 2004

Minoritetsåterremiss är ett begrepp som bygger på att det räcker med att en tredjedel av ledamöterna önskar att ett ärende blir återremitterat så bli det så. De borgerliga gick ihop och fick två ärenden återremitterade trots att de var beredda i Kommunstyrelsen. Något som väckte irritation i majoriteten. Eskilstuna fick en ny skolplan och vänsterpartiet lämnade in en motion om att Eskilstuna ska ansöka om att bli försökskommun med sänkt rösträttsålder.

Motion angående porrfria hotell

Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete. Det krävs ofta att man tar ställning väldigt tydligt och konsekvent genomför vad man talar för. När det gäller synen på jämställdhet verkar nu de allra flesta politiska partier ställa upp på att vi ska ha ett jämställt samhälle och att vi ännu inte hunnit dit.
Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete. Det krävs ofta att man tar ställning väldigt tydligt och konsekvent genomför vad man talar för. När det gäller synen… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook