sida

Studier

Studieprogram 2019

Årsmötet beslutade att Vänsterpartiet Eskilstuna skulle ta fram ett studieprogram för resterande delen av 2019 samt för 2020. Programmet kommer att uppdateras kontinuerligt. 

Studieprogram hösten 2019

September

9 Grundläggande studiecirkel, del 1

12 Bokcirkel

16 Programdiskussioner med Hanna Cederin

17 Grundläggande studiecirkel, del 2

19 Föreläsning Momodou Jallow

24 Grundläggande studiecirkel, del 3

25 Programdiskussioner fortsättning

26 Bokcirkel

Oktober

9 Bokcirkel

15 Fokusgrupp sociala frågor och omsorg

24 Bokcirkel

Kopiera länk