sida

Våra representanter i nämnder, råd och bolag

Vänsterpartiets politiska uppdrag i Eskilstuna kommun 2019-2023 

Vill ni komma i kontakt med någon av våra politiker hör ni av er till Maria Chergui eller Maria Forsberg, så för vi informationen vidare. 

Gruppledare Maria Chergui
[email protected] 070-086 65 19
Politisk sekreterare Maria Forsberg
[email protected] 016-710 12 78

Kommunstyrelsen Maria Chergui
Maria Forsberg 

Kommunstyrelsens
arbetsutskottMaria Chergui

Nämnder

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämndenFirat Nemrud

Kultur- och fritidsnämnden Anette Stavehaug 

Miljö- och
räddningstjänstnämnden Alar Kuutman 

Socialnämnden Jawad Zanganeh 

Stadsbyggnadsnämnden Maria Chergui, 2:e vice ordf. 

Torshälla stads nämnd Solveig Pohjola 

Vård och omsorgsnämnden Maria Forsberg, 2:e vice ordf.

Förskolenämnden Monica Larsson  

Grundskolenämnden Ida Myrbäck 

Gymnasienämnden Johan Sandberg

Valnämnden Naim Yusufi, ers.

Överförmyndarnämnden Elias Catano,  ers. 

Bolagsstyrelse

Eskilstuna kommunföretag AB
(moderbolaget) Tommy Hamberg 

Eskilstuna energi och
miljö AB Tommy Hamberg, 2:e vice ordf. 

Eskilstuna Strängnäs
energi och miljö AB Rashid Azarå  

Eskilstuna
kommunfastigheter AB Carin Kuutman 

Revisionen Rolf Waltersson 

Övriga uppdrag

Jämställdhetsberedningen Nathalie Söderberg 

Kommunala pensionärsrådet Irena Tyszko-Tähkävuori  

Rådet för funktionshinderfrågor Henrik Rosengren 

Arvodeskommittén Maud Ekman 

Landsbygdsrådet Jukka Tähkovuori 

Daniel Engdahls stiftelse Maha Nizar Yalda 

Hållbar jämställdhet Maria Chergui 

God man skogsbruk Tommy Hamberg

Kopiera länk