sida

Våra representanter i nämnder, råd och bolag

Kommunstyrelsen

Maria Chergui, ledamot

Nämnder

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:
Firat Nemrud, ledamot

Barn- och utbildningsnämnden:
Monicka Larsson, ledamot
Lennart Abrahamsson, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden:
Anette Stavehaug, ledamot

Miljö- och räddningstjänstnämnden:
Alar Kuutmann, 2:e vice ordförande

Socialnämnden:
Annika Goblirsch, ledamot
Jawad Zanganeh, ersättare

Stadsbyggnadsnämnden:
Joel Hamberg, 2:e vice ordförande
Maud Ekman, ersättare

Torshälla stads nämnd:
Solveig Pohjola, ledamot

Valnämnden:
Terhi Niemi, ledamot

Vård- och omsorgsnämnden:
Maria Forsberg, ledamot
Marcus Helgstrand, ersättare

Överförmyndarnämnden:
Elias Catano, ledamot
Ida Myrbäck, ersättare

Råd

Kommunala rådet för interkulturella frågor:
Firat Nemrud, ledamot

Kommunala pensionärsrådet:
Jukka Tähkävuori, ledamot

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor:
Ida Myrbäck, ledamot

Landsbygdsråd:
Tommy Hamberg, ledamot

Kommunala bolag

Eskilstuna Kommunföretag AB:
Tommy Hamberg, suppleant

Eskilstuna Kommunfastigheter AB:
Bosse Jonsson, ledamot

Eskilstuna Energi och Miljö AB:
Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande

Eskilstuna Energi och Miljö, Elnät AB:
Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande

Eskilstuna Energi och Miljö, Försäljning AB:
Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande

Eskilstuna Ekeby 2:30 AB:
Tommy Hamberg, 2:e vice ordförande

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB:
Rashid Azaro, ledamot

Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB:
Rashid Azaro, ledamot

Nämndemän i Eskilstuna Tingsrätt

Börje Eriksson
Mirjam Abdullapour
Laima Hamberg
Kajsa Svärd
Johan Sandberg

Kopiera länk