sida

Fullmäktigeledamöter

Kommunalråd
1. Maria Chergui
Gruppledare
Politisk sekreterare
2. Joel Hamberg
Lärare
3. Maria Forsberg Lärare
3. Maria Forsberg
Lärare
4. Firat Nemrud Verksamhetsutvecklare
4. Firat Nemrud
Verksamhetsutvecklare
5. Anette Stavehaug Förskolelärare
5. Anette Stavehaug
Förskolelärare
6. Alar Kuutmann Kulturarbetare
6. Alar Kuutmann
Kulturarbetare
Kopiera länk