Månadsarkiv: januari 2005

VÄNSTERBÄNKEN (December 04)

Årets sista fullmäktige hölls den 16 december. Där diskuterades ideologiskt viktiga frågor som avgifter på skolmåltider, hemtjänst i konkurrens och så fick Tommy Hamberg beröm, av kristdemokraten Alf Karlman

Vänsterpartiet och elevminskningen

Vänsterpartiet i Eskilstuna diskuterar, som så många andra, vad vi ska göra med kommunens skollokaler. De närmaste sex åren lämnar mer än var tionde elev, ca 1300, våra 30 grundskolor. Det verkar dröja till år 2024 innan eleverna blir lika många igen. Babyboomens barn, kullarna mellan 1989 och 1992, är mycket stora. De ska nu snart passera gymnasiet, där det i slutet av årtiondet blir ca 700 fler elever än idag. Antalet barn i förskolan ökar också, men det beror… Läs mer

Lars Ohlys tal från riksdagens partiledardebatt 2005-01-20

Vi som inte själva direkt drabbats av katastrofen i Sydostasien, eller haft nära vänner eller anhöriga som upplevt tsunamins katastrofala förödelse, kan känna sorg och maktlöshet när vi läser hur människor omkommit, skadats eller försvunnit. Vi kan försöka förvandla den känslan till handling. Vårt svar är solidariteten uttryckt som gemensam kamp för gemensamma intressen.

Motion angående porrfria hotell

Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete. Det krävs ofta att man tar ställning väldigt tydligt och konsekvent genomför vad man talar för. När det gäller synen på jämställdhet verkar nu de allra flesta politiska partier ställa upp på att vi ska ha ett jämställt samhälle och att vi ännu inte hunnit dit.
Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete. Det krävs ofta att man tar ställning väldigt tydligt och konsekvent genomför vad man talar för. När det gäller synen… Läs mer

Vänsterbänken oktober 2004

Minoritetsåterremiss är ett begrepp som bygger på att det räcker med att en tredjedel av ledamöterna önskar att ett ärende blir återremitterat så bli det så. De borgerliga gick ihop och fick två ärenden återremitterade trots att de var beredda i Kommunstyrelsen. Något som väckte irritation i majoriteten. Eskilstuna fick en ny skolplan och vänsterpartiet lämnade in en motion om att Eskilstuna ska ansöka om att bli försökskommun med sänkt rösträttsålder.

Vänsterbänken maj 2004

I det senaste utskicket av Vänsterbänken skrev jag att Kommunfullmäktige skulle sammanträda vid ett extrainsatt fullmäktigemöte för att avgöra frågan om konstmuseets flytt. Den femte maj kallades alla fullmäktigeledamöter in för att avgöra museets framtid. När ärendet behandlades i Kommunstyrelsen avstod de borgerliga från att rösta för att invänta den information som tjänstemännen skulle ge vid fullmäktigemötet.

Extra fullmäktige om Konstmuseets flytt 5 maj 2004Mötet inleddes med en föredragning av tjänstemän och där fullmäktiges ledamöter fick chans att ställa… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook