Månadsarkiv: december 2011

Insändare i Folket: Dags för klimaträttvisa!

 

Hotet om klimatförändringarna är en ödesfråga för vår planet. Kraftfulla åtgärder måste vidtas för att begränsa dem. De rika länderna, Sverige inkluderat, har det största ansvaret för att minska utsläppen då vi konsumerar mycket mer energi per person än medelvärdet bland jordens länder. Men det räcker inte att vi minskar våra utsläpp. De rika länderna måste också hjälpa fattiga länder att begränsa sina. Faktum är att höginkomsttagarens livsstil ger högre koldioxidutsläpp än låginkomsttagarens och att män belastar klimatet i… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook