Månadsarkiv: augusti 2012

Debattsvar Folket 7/9: Lär er skilja på statlig och kommunal politik

Vi har i Folket belyst att SD inte närvarar och tar demokratiskt ansvar för frågor som rör vård och omsorg för yngre och äldre. SD:s gruppledare Kim Fredriksson har svarat, nu senast den 23 juli. Först i sitt andra svar nämns i en mening att man försöker lösa frånvaron, vilket återstår att se. Påstådda verksamhetsbesök har ej redovisats. SD flyttar istället fokus med hjälp av populism, vilseledande kommentarer och ogenomförbar politik. Som samhällskunskapslärare måste vi därför tyvärr upplysa dig Kim… Läs mer

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook