sida

Våra kandidater

Här presenterar vi några av våra kandidater på vår kommunlista i Eskilstuna:

1. Maria Chergui

Gruppledare, 45 år

“Det är dags för en förändring, tillsammans bygger vi ett jämlikt Eskilstuna och Sverige.”

Min uppväxt har präglat hela mitt liv. Jag växte upp bland de tegelklädda höghusen i Årby med kompisar från olika delar av världen. Vi spelade fotboll och lekte på kull­arna där. I ett levande centrum fanns en bank, en post, matbutiker, ett konditori och ett bibliotek. Kvartersleken var öppen året om med aktiviteter för barn och ung­domar. Det fanns en större jämlikhet då. Vi måste tillbaka dit.

Jag tror på ett jämlikt samhälle. Med jämlikhet får alla barn en chans, fler tjejer och killar vågar tro på framtiden. Kriminaliteten minskar och tilliten mellan människor ökar. Jämlikhet påverkar själva livet och vi lever längre. Att samhällets rikedomar samlas hos några få är orimligt. Hon som jobbar natt på boendet och ser till att äldre får den vård de behöver, hon har rätt till sin del. Han som vill flytta hemifrån men inte hittar någon bostad, han har rätt till sin del. Alla som bor i staden och på landsbygden, de har rätt till sitt. Samhället vi lever i förändras hela tiden. Men inte av sig självt, utan av människor. Tillsammans kan vi skapa jämlikhet. Det är vår tur nu. Eskilstuna är till för oss alla.

2. Jawad Zanganeh

VVS-ingenjör, 40 år

“Min son ska tillhöra den första generationen som får uppleva ett helt jämställt samhälle. Det måste vara målet för oss alla.”

För mig har det varit självklart att vara föräldraledig. Det är en fråga om jämställd­het, men också något som är bra för alla. Den relation som jag fått till min son hade jag inte fått på samma sätt annars. Jag vill att han ska växa upp i ett samhälle där ­killar inte förväntas vara macho och där alla tjejer kan känna sig trygga. Så ser det inte ut idag. I samband med #metoo blev det uppenbart att det finns så mycket mer att göra. Därför måste man genomföra en riktad satsning i skolan för pojkar och unga killar för att motverka negativa machokulturer och ta fram en fortbildning för personal i skolan om sexualunder­visning med inriktning på samtyckeslagstiftningen. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra och det sker bara
i ett jämställt samhälle.

Eskilstuna ska vara för alla, oavsett vem du älskar, om du är tjej eller kille, kvinna ­eller man, om du har en funktionsvariation eller kommer från ett annat land, om du ­gillar tjejer eller killar. En stad med mångfald är något vi redan är och ska fortsätta vara, något vi alla lever med och hämtar kraft ur varje dag, tillsammans.

3. Maria Forsberg

Lärare, 43 år

“I förskolan och skolan läggs grunden till allt. Därför måste vi satsa mer på barnen.”

I mer än 20 år har jag arbetat som lärare. Jag har mött barn och ungdomar som inte vill annat än att lyckas. De kämpar för att klara kraven i skolan. En del börjar dagen mätta, ­andra är hungriga för det fanns ingen mat i kylskåpet. Några fick hjälp hemma med läxan, många har fått klara sig själva. Vissa har lätt för sig, andra behöver mycket mer stöd. Så ser det ut på skolorna idag. Lyckas vi inte med skolan kostar det både pengar och mänskligt lid­ande. Därför måste man satsa tidigt. Barn måste stimuleras och bli sedda, utvecklas och lära sig nya saker. Barngrupperna i förskolan måste minska och lärartätheten öka.

Alla har rätt till en jämlik skola med kvalitet, en äldreomsorg med omtanke och en vård som sätter människan först. Så ser det inte ut idag. Direktörens och städarens barn går inte i samma skola, företag gör vinst på din sjuka mamma och barn har serverats vatten och bröd till mellis. En stor del av våra gemensamma skattemedel går till privata vinster. Det måste få ett stopp. Man måste kunna lita på att pengarna går till barnen, till de äldre och till människor
i behov av vård och omsorg.

4. Johan Sandberg

Industriarbetare, 33 år

“Alla har rätt till ett eget hem. Därför måste vi bygga fler bra och billiga hyresrätter i Eskilstuna!”

Jag bor i hyresrätt. Det är en trygg och bra boendeform som inte kräver att jag har en massa pengar på banken. Idag är det många som vill bo i en hyresrätt, men hyrorna är höga och köerna är långa.
I Eskilstuna byggs det för dem som har pengar, samtidigt är det många som bor trångt eller saknar egen bostad. Det tycker jag är fel. Bostad är en rättighet och alla ska ha råd med ett eget hem.

Idag finns det kvinnor som inte kan lämna sin man trots att de blir miss­handlade, för de har inte råd med en egen bostad. Det finns tjejer och killar som sitter i trappuppgången och gör läxan, för hemma är det för trångt. Familjer tvingas flytta då man lyxrenoverar lägenheten, för man har inte råd att bo kvar. Det är inte rimligt. Vi vill därför bygga fler och ­billigare hyreslägenheter, stoppa utför­sälj­ningarna av kommunala bostäder och starta en bostadsförmedling.

5. Anette Stavehaug

Förskollärare, 51 år

“Kultur ska vara för alla och nå ut till alla. Så bygger vi ett samhälle för alla, inte bara för några få.”

Kultur utvecklar och berikar både den ­enskilda människan och hela vårt samhälle. Att se dans och teater, att lyssna till musik och att läsa är njutning för själen. Därför är det så viktigt att fler får möjlighet att upp­leva eller själv skapa kultur i vår stad. Ett led i detta är att vi vill lyfta fram och stötta lokala kulturarbetare.

Många vittnar om hur idrottsklubben har räddat deras liv, hur fritidsgården höll dem borta från trubbel och hur biblioteket var en fristad. En bra uppväxt innehåller en meningsfull fritid. Därför är det viktigt att alla har möjlighet att delta.

6. Alar Kuutman

Kulturarbetare, 65 år

“Ge Torshälla tillbaka sin förvaltning och sitt självstyre – för Torshällabornas och för Eskilstuna kommuns bästa!”

Som barn till estniska flyktingför­äldrar hade jag turen att få växa upp i Torshälla. Det var en småstad och bruksort som präglades av arbetarklass. I skolan gick jag i samma klass som svenska och finska bruksungar men även tillsammans med barn till samhälls­topparna. Skolsegregationen har gjort att det inte längre ser ut så idag. Det måste förändras. I TNIS och fotbollslaget var spelsinnet och ­tekniken viktigare än våra efternamn och ­för­äldrarnas plånböcker. På plan fanns inga skillnader. Det är den ­andan jag önskar att vårt Torshälla ska bygga vidare på!

7. Ida Myrbäck

Leg. dietist, 33 år

“Klimatet är vår ödesfråga och därför måste vi ta ansvar för miljön, nu och i framtiden.”

En av anledningarna till att jag ­engagerade mig politiskt var miljöfrågorna. Jag källsorterar, tänker på vad jag köper, äter mindre kött och promenerar ofta. Men det är inte det som avgör planetens framtid. Det krävs mycket större insatser från samhället där vi ställer högre krav på att skadliga utsläpp minskas och att vi gör det lättare för människor att välja rätt. I Eskilstuna vill vi halvera biljettpriset på bussen, satsa på lokal bio­gasproduktion och lägga ner miljöboven Eskilstuna flygplats. Det är tre exempel på vad vi som kommun kan göra för att bidra till ett Eskilstuna där människor kan leva och bo länge.

8. Firat Nemrud

Verksamhetsutvecklare, 59 år

“Jobbet förändrade mitt liv. Den möjligheten ska alla ha.”

Jag vet av egen erfarenhet hur viktigt det var att först få en utbildning och sedan ett jobb när jag kom till Sverige. Känslan av att kunna försörja sig och få en lön att leva på skapar en riktig förändring i ­människors liv. Att få en inkomst och att ha arbets­kamrater är viktigt för att må bra, för att komma in i samhället och vara en del av det.

Jobb med bra villkor skapar ekonomisk jämlikhet. Därför vill vi att fler människor jobbar, bland annat genom satsningar inom skola, vård och omsorg. Fler ungdomar måste få ett sommarjobb. SFI och Komvux måste förstärkas och fler ska kunna gå en yrkesutbildning.

Kopiera länk