Fullmäktigeledamöter

 

Kommunalråd

1. Maria Chergui
Gruppledare

 

Politisk sekreterare

2. Joel Hamberg
Lärare

 

3. Maria Forsberg Lärare

3. Maria Forsberg
Lärare

 

4. Firat Nemrud Verksamhetsutvecklare

4. Firat Nemrud
Verksamhetsutvecklare

 

5. Anette Stavehaug Förskolelärare

5. Anette Stavehaug
Förskolelärare

 

6. Alar Kuutmann Kulturarbetare

6. Alar Kuutmann
Kulturarbetare

Vänsterpartiet Eskilstuna på Facebook