artikel

Vänsterpartiet och elevminskningen

Vänsterpartiet i Eskilstuna diskuterar, som så många andra, vad vi ska göra med kommunens skollokaler. De närmaste sex åren lämnar mer än var tionde elev, ca 1300, våra 30 grundskolor. Det verkar dröja till år 2024 innan eleverna blir lika många igen. Babyboomens barn, kullarna mellan 1989 och 1992, är mycket stora. De ska nu snart passera gymnasiet, där det i slutet av årtiondet blir ca 700 fler elever än idag. Antalet barn i förskolan ökar också, men det beror inte på någon ny babyboom, utan på att en allt större andel av föräldrarna vill ha kommunal barnomsorg

Kopiera länk