• Hem
  • Vi är Vänsterpa...
Persongalleri

Vi är Vänsterpartiet

Maria Chergui

Eskilstuna Gruppledare för Vänsterpartiet Eskilstuna, ledamot i kommunstyrelsen i Eskilstuna, ledamot i kommunfullmäktige i Eskilstuna, andra vice ordförande i stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna, ledamot i Hållbar Jämställdhetsintegrering i Eskilstuna, ledamot i kommunfullmäktiges valberedning i Eskilstuna, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott i Eskilstuna

Maria Forsberg

Eskilstuna Ledamot i Vänsterpartiets verkställande utskott, ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse, sammankallande för valberedningen i Vänsterpartiet Sörmland, ledamot i kommunfullmäktige i Eskilstuna, andra vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna, politisk sekreterare för Vänsterpartiet Eskilstuna

Alar Kuutmann

Torshälla Ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i miljö- och räddningstjänstnämnden

Vänsterpartiets Logotyp

Adam Määttä

Eskilstuna Ordförande i Vänsterpartiet i Eskilstuna, ledamot i styrelsen för Vänsterpartiet Eskilstuna

Ida Myrbäck

Eskilstuna Ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i grundskolenämnden i Eskilstuna

Firat Nemrud

Eskilstuna Ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Vänsterpartiets Logotyp

Nathalie Söderberg Viljanen

Eskilstuna Vice ordförande i Vänsterpartiet i Eskilstuna, ledamot i jämställdhetsberedningen i Eskilstuna, ledamot i styrelsen för Vänsterpartiet Eskilstuna

Anette Stavehaug

Eskilstuna Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Jawad Zanganeh

Eskilstuna Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden, kassör i Vänsterpartiet Eskilstuna