sida

Våra representanter i nämnder, råd och bolag

Vänsterpartiets politiska uppdrag i Eskilstuna kommun 2019-2022

Om ni vill komma i kontakt med någon av våra politiker hör av er till Maria Chergui eller Maria Forsberg, så för de informationen vidare till rätt person.

Gruppledare Maria Chergui
[email protected] 070-086 65 19
Politisk sekreterare Maria Forsberg
[email protected] 016-710 12 78

Kommunstyrelsen:

Maria Chergui
Maria Forsberg 

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Maria Chergui

Nämnder

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

Firat Nemrud

Kultur- och fritidsnämnden:

Anette Stavehaug 

Miljö- och räddningstjänstnämnden:

Alar Kuutman

Socialnämnden:

Jawad Zanganeh 

Stadsbyggnadsnämnden:

Maria Chergui, 2:e vice ordf. 

Torshälla stads nämnd:

Solveig Pohjola 

Vård och omsorgsnämnden:

Maria Forsberg, 2:e vice ordf.

Förskolenämnden:

Monica Larsson  

Grundskolenämnden:

Ida Myrbäck 

Gymnasienämnden:

Johan Sandberg

Valnämnden:

Naim Yusufi, ers.

Överförmyndarnämnden:

Elias Catano,  ers. 

Bolagsstyrelse

Eskilstuna kommunföretag AB (moderbolaget):

Tommy Hamberg 

Eskilstuna energi och miljö AB:

Tommy Hamberg, 2:e vice ordf. 

Eskilstuna Strängnäs energi och miljö AB:

Rashid Azarå

Eskilstuna kommunfastigheter AB:

Carin Kuutman 

Revisionen:

Rolf Waltersson 

Övriga uppdrag

Jämställdhetsberedningen:

Nathalie Söderberg 

Kommunala pensionärsrådet:

Irena Tyszko-Tähkävuori  

Rådet för funktionshinderfrågor:

Henrik Rosengren 

Arvodeskommittén:

Annika Goblirsch

Landsbygdsrådet:

Jukka Tähkovuori 

Daniel Engdahls stiftelse:

Maha Nizar Yalda 

Hållbar jämställdhet:

Maria Chergui 

God man skogsbruk:

Tommy Hamberg

Kopiera länk