artikel

Behåll Eskilshems äldreboende i kommunal regi!

I Eskilstuna har den styrande majoriteten varit restriktiv med att konkurrensutsätta kommunala verksamheter inom vård och omsorg. Nu ligger det ett förslag till beslut att konkurrensutsätta verksamheten vid Eskilshems Äldreboende. Vi i Vänsterpartiet tycker inte att det är ett bra förslag och kommer att rösta emot.

I Eskilstuna har den styrande majoriteten varit restriktiv med att konkurrensutsätta kommunala verksamheter inom vård och omsorg. Nu ligger det ett förslag till beslut att konkurrensutsätta verksamheten vid Eskilshems Äldreboende. Vi i Vänsterpartiet tycker inte att det är ett bra förslag och kommer att rösta emot.

Det finns ett konkurrensprogram för kommunen där det står att vi måste inleda en framsynt planering och investera klokt, för att ha en effektiv kommunal verksamhet som är i takt med förändringen i ålders- och behovsbilden. På vilket sätt är det klokt att lägga ut en verksamhet på entreprenad? Det är inte ekonomiska skäl som ligger bakom, hävdar socialdemokraterna, utan det ska generera i verksamhetsutveckling. Man förväntar sig alltså att ett privat alternativ ska vara bättre än det som bedrivs kommunalt. Vad är det för utveckling man hoppas på? Runt om i Sverige har kommunerna under 90-talet provat att lägga ut äldreomsorg på entreprenad. I dag kan man se att de förväntade fördelarna inte har funnits och flera kommuner börjar kommunalisera verksamheterna igen. Socialstyrelsen har skrivit en rapport och menar att det I många avseenden saknas kunskaper om konsekvenserna av att konkurrensutsätta äldreomsorgen. Det går därför inte att dra några entydiga slutsatser om huruvida privat utförd äldreomsorg skulle vara av bättre kvallitet och billigare än verksamhet som drivs i kommunal regi.

Vem är det som ropar efter entreprenadverksamhet i vård och omsorg? Detta har varit ett borgerligt krav i många år. Det finns inget stort tryck från allmänheten, inte från de boende, inte från anhöriga, inte från personalen. Vad är det som gör att tiden är rätt för Socialdemokraterna nu?

Är det brist på tilltro till våran egen förmåga som gör att man vill köpa in tjänster för att utveckla verksamheten eller är det en brist på fantasi? Vi saknar argumenten som ska tala om varför det är viktigt att genomföra en upphandling. Verksamhetsutveckling är vi helt övertygade om att vi kan åstadkomma i våra verksamheter även om de drivs i kommunal regi.

Det är svårt att se några fördelar med att konkurrensutsätta en verksamhet men de negativa effekterna kan vi se tydligt. En negativ effekt är att vi tappar den ekonomiska kontrollen. Eftersom man skriver avtal med utövaren så binder man sig vid en kostnad för en ganska lång tid framöver oavsett vad som händer med den kommunala ekonomin. En annan negativ effekt är att kontinuiteten försämras då en ny upphandling ska ske med ett visst antal år emellan. Det innebär oro både för brukare och för personal då det är möjligt att utförare byts ut vid varje ny upphandling.

Alternativa driftsformer är inte något vi säger kategoriskt nej till. Om kreativa personer ser att det saknas inslag i vår kommunala äldreomsorg och vill starta verksamhet i privat eller kooperativ form så är vi positiva. Då handlar det om verklig konkurrens och att brukarna får ett alternativ. I fallet Eskilshem är det en befintlig verksamhet som byter ekonomisk huvudman. Det ger inte ökad konkurrens och det tillför inte Eskilstunas skattebetalare något mervärde.

Vi ser inga fördelar med att lägga ut ett väl fungerande äldreboende på entreprenad. De argument vi hittills har hört känns ganska ihåliga och övertygar inte oss om att detta är rätt väg att gå.

Sara Molander
Åsa Ghaderi
Magnus Karlsson
Ledamöter i Vuxennämnden för Vänsterpartiet

Kopiera länk