artikel

Särskilt yttrande: Kommunstyrelsen 2005-06-07

Tillståndsprövning enligt miljöbalken av Eskilstuna flygplats mm.

I det läge som frågan om flygplatsens framtid är förstår vi att det är nödvändigt att kommunen tar över ansökan om miljöprövning. Frågan om flygplatsens framtid måste hanteras på ett så klokt och ansvarfullt sätt som möjligt och då är det rimligt se till att kommunen tar ett ansvar trots att inte ägarfrågan är löst.

Tillståndsprövning enligt miljöbalken av Eskilstuna flygplats mm.

I det läge som frågan om flygplatsens framtid är förstår vi att det är nödvändigt att kommunen tar över ansökan om miljöprövning. Frågan om flygplatsens framtid måste hanteras på ett så klokt och ansvarfullt sätt som möjligt och då är det rimligt se till att kommunen tar ett ansvar trots att inte ägarfrågan är löst.

Vi kan idag inte se någon möjlighet för Eskilstuna Kommun att äga flygplatsen på lång sikt. Ett ägande av en flygplats kan bli en ekonomisk belastning som inte går att försvara i relation till andra kommunala verksamheter.

Därför anser vi att det är mycket viktigt att utreda flera alternativ i frågan om flygplatsens framtid och göra en analys av möjligheter, risker och konsekvenser av möjliga vägar att gå.

Vänsterpartiet

Tommy Hamberg & Sara Molander

Kopiera länk