artikel

Vill du kandidera för ett politiskt uppdrag?

Vänsterpartiet Eskilstunas valberedning har börjat arbetet med nomineringar till politiska uppdrag inför nästa mandatperiod.
Vänsterpartiet Eskilstunas valberedning har börjat arbetet med nomineringar till politiska uppdrag inför nästa mandatperiod. Vi frågar nu alla medlemmar om ni kan tänka er att göra en insats för partiet. Vi behöver kandidater som är beredda att stå på valsedeln och det innebär att man också ska vara beredd att vara partiets representant i fullmäktige. Dessutom behövs det ett antal personer i nämnder och bolag, antalet beror förstås på valutgången.

Observera att detta är en preliminär förfrågan och ingen garanti för en nominering.En rad olika faktorer måste vägas in. Valberedningen vill ha ditt svar senast 15 november, helst med e-post till sammankallande eller på annat sätt till någon av valberedningens ledamöter.
Sammankallande: Eila Clarstedt 42 13 03, arb 10 26 89,
e-post [email protected]
Henric Axell 070-444 32 87
Maj-Britt Ehrnberg 51 78 74
Alar Kuutmann 35 85 24
Rashid Azarå 42 59 76
Anette Stavehaug 51 27 11

Du kan också anmäla intresse för uppdrag inom landstinget,
då till distriktets valberedning. Representanter från Eskilstuna
som du kan kontakta är

Kajsa Hansen 14 29 01, e-post [email protected]
Henrik Axell 070-444 32 87 [email protected]

Kopiera länk