artikel

200 000 nya jobb i offentlig sektor, valpunkt 1

Våra barn går i för stora dagisgrupper. Våra föräldrar nekas hemtjänst trots att de inte klarar sig själva. Och ringer vi polisen får vi vara beredda på en lång väntan innan vi får hjälp.
Samtidigt somd e anställda inom vården, omsorgen, socialtjänsten och andra livsviktiga verksamheter är trötta och nötta. För att de är för få.

Vänsterpartiet vill förändra den här verkligheten.

Vi vill anställa fler förskollärare, hemvårdare, poliser, undersköterskor och socionomer. Till exempel.

De nya jobben ska komma där de bäst behövs.

Men har vi verkligen råd?
Egentligen är det rimligare att fråga: Har vi råd att låta bli? Har vi råd med att barn går ur skolan med otillräckliga kunskaper? Att allt fler slits ut och blir långtidssjukskrivna? Eller att en kvarts miljon svenskar är öppet arbetslösa?

Det är helt enkelt slöseri att INTE satsa på välfärd och jobb.

Och det finns gott om pengar i Sverige. Vänsterpartiet tycker att de ska användas för att skapa ett solidariskt och hållbart samhälle.

Det är mycket viktigare än att sänka skatten.

200 000 nya jobb i offentlig sektor är inte en kostnad. Det är en investering i en bättre framtid.

Vänsterpartiet har krävt mer pengar till kommuner och landsting i statsbudgeten de senaste 4 åren. Tack vare det har exempelvis nedskärningar kunnat stoppas och utrymmet blivit större för att höja kvinnors löner.
Men vi vill satsa mycket mer på jobb och välfärd. För att kunna göra det måste vi bli fler och större!

Rösta på Vänsterpartiet den 17 September!

Kopiera länk