artikel

Feministiskt självförsvar, valpunkt 2

Rädslan att bli utsatt för övergrepp begränsar livsutrymmet för många kvinnor. Parker, gator och tunnlar upplevs som hotfulla miljöer som många undviker.
Feministiskt självförsvar är ett enkelt verktyg för att omvandla rädsla till styrka. Det bygger på mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar för att kunna ta sig ur en hotfull situation.
Den som känner självförtroende och vet hur man kan försvara sig blir mindre rädd.

Därför kräver vänsterpartiet att alla gymnasieskolor skall erbjuda kurser i feministiskt självförsvar.
Män som hotar och misshandlar sin nuvarande eller före detta partner ska självklart gripas och ställas inför rätta.
Men utsatta kvinnor behöver också skydd och stöd och kunskaperna om mäns våld mot kvinnor måste öka.

Därför kräver vi:
– Att kvinnojourerna garanteras finansiering så att de slipper konkurrera med idrottsklubbar om föreningsbidrag.
– Att skyddat boende för hotade kvinnor och deras barn ska finnas i alla kommuner.
– Att kommuner, landsting och myndigheter ska ha handlingsplaner för hur man ska bekämpa mäns våld mot kvinnor och flickor.

Ska vi slippa rädslan måste också våldet tas på allvar och bekämpas.

Vänsterpartiet har krävt mer pengar till kommuner och landsting i statsbudgeten de senaste 4 åren. Tack vare det har exempelvis nedskärningar kunnat stoppas och utrymmet blivit större för att höja kvinnors löner.
Men vi vill satsa mycket mer på jobb och välfärd. För att kunna göra det måste vi bli fler och större!

Rösta på Vänsterpartiet den 17 September!

Kopiera länk