artikel

Eilas 1 maj tal!

Läs vårt kommunalråds 1 maj-tal, vilket hölls på Fristadstoget innan vi tågade till Stadsparken.

Det talade ordet gäller:

Kamrater – mötesdeltagare!

Jag har en lokal förankring och tänker hålla mig där.

Vänsterpartiet har under de senaste mandatperioderna haft majoritet tillsammans med socialdemokraterna i Eskilstuna

Det har varit år av möjlighet att påverka politiken och möjlighet att hålla den till vänster, för en mer rättvis fördelningspolitik.

Vi har även efter valet 2006 behållit vänstermajoriteten. Men, den försvåras nu av att det sitter en högerregering och styr åt fel håll.

Ut i de yttersta spetsarna av kommunens verksamheter känns de kalla högervindarna.

Det enda de kan vara bra för är att förse de vindkraftverk som är på gång att byggas utanför stan.

 Vi ha känt på de snabba omställningar som borgarna genomförde genast efter valet. Redan höstpropositionen innehöll nedskärningar i anslag till kommunerna som direkt fick effekten att ett fyrtiotal medarbetare fick lämna sina jobb.

 Under flera månader fick många fler leva i ovisshet vem det i slutänden skulle drabba.

Vilken lärare på Komvux skulle tvingas ut i arbetslöshet för att de statliga anslagen så snabbt drogs in?

Vilken medarbetare inom socialtjänst och arbetsmarknadsåtgärder fick se sin tjänst indraget/sitt vikariat bortsopat för de snabba nedskärningarna i statliga anslag till AMS? Och som i sin tur köpt in insatser för arbetslösa från kommunen?

 Nu är den avvecklingen klar. Vi ser effekterna av den omvända RobinHood-politiken som den borgerliga regeringen för.

 Avgiften till A-kassan har höjts.

Förmögenhetsskatten har tagits bort.

Fastighetsskatten har tagits bort.

Vi ser vilka som gynnas mest, de rika med dyra hus och förmögenheter förstås.

Sverigedemokraterna har kommit in i vårt fullmäktige i Eskilstuna. En ledamot finns där och en plats är tom. De har kommit in som ett enfrågeparti med sin ensidigt negativa och hatiska inställning till invandring och invandrare. De står för enfald.

Vänsterpartiet står för mångfald och ser att den berikar, vi får ett spännande och färgglatt samhälle när vi också ser till att alla får en plats och kan känna sig välkomna. Eskilstuna kommer att ta emot ensamstående flyktingbarn och se till att de s om kommer får ett bra liv.

I Eskilstuna som en röd kommun i ett blått Sverige vill vi att det ska märkas att medborgarna röstat fram oss.

  • Vi vill inte ha vårdnadsbidrag,
  • Vi vill inte ha fler friskolor
  • Vi vill inte ha skattesubventioner till pigor till de rika,
  • Vi vill ha färre barn i barngrupperna i förskolan,
  • Vi vill ha gratis bussresor för våra barn o ungdomar och de som är ärdtjänstberättigade, även de unga, de över 75 ska också åka gratis på våra bussar, helst även de mellan 65 och 75.
  • Vi vill fortsätta utveckla kollektivtrafiken som till stor del drivs med egenproducerad biogas, som också räcker till ett hundratal tjänstebilar,
  • Vi vill att ungdomarna får ungdomens hus fullt ut,
  • Vi vill att feriearbeten ska fortsätta trots att statsbidragen dragits in,
  • Vi vill att öppet intag för missbrukare ska finnas igen, så att vården kan nås snabbt och utan kontakt med socialtjänsten innan.
  • Vi vill ha en mångfald som berikar, fler anställda med utomnordisk bakgrund, fler anställda med funktionshinder.

Kommunen är en stor arbetsgivare och det är viktigt att orka och att ha det bra på sitt jobb. Vi ska ha jämställda löner mellan män o kvinnor i likvärdiga yrken, kvinnor ska ha heltidstjänster i grunden.

 Det här är lite om vänsterpartiets politik lokalt.

Glokalt är klimat frågan och hållbar utveckling centrala frågor.

 Vi vill att Eskilstuna ska vara en varm och välkomnande kommun med mångfald som berikar och en aktiv miljöpolitik som ska minska den negativa klimatpåverkan vi bidragit till, för hållbar utveckling.

Vi är ett äkta arbetarparti som tar ställning för alla människors lika värde och som kämpar för rättvisa och solidaritet, för demokrati och jämställdhet och inflytande över våra liv.

Med vänsterpartiet på första maj!

För en solidarisk vänsterpolitik!

(Eila Clarstedt kommunalråd, v)

Kopiera länk