artikel

Möte om ansvarskomitténs slutbetänkande lördag den 9 juni i Flen

Våra synpunkter behövs i det pågående remissarbetet!
Vi ordnar samåkning! Anmälan till Maria Chergui 073-950 89 25 senast 6 juni. Läs programmet nedan!

Program  

10:30-12:00 Lotta Andersson sammanfattar ansvarskomitténs betänkande.
12:00 –13:00 Lunch (egen bekostad lunch)10:00 och 14:30 Fika!
13:00-14:30 Mikael Gustavsson föredrar om infrastruktur kopplat till Vänsterpartiets budgetförslag. Om Ostlänken, Citybanan och infrastruktur i Sörmland.
15-15:30 Avslutande diskussion.

Arrangör: Distriktsstyrelsen Vänsterpartiet.

Kopiera länk