artikel

Kd hycklar vidare

I Folket den 12 februari bemötte kristdemokraten Lotta Jonsson ett angrepp från den tidigare partikarmaten Alf Karlman, numera medlem i Junilistan. Karlman hade angripit partiets hållning i frågan om äktenskap för samkönade par.

Han tycker att kistdemokraterna angriper de homosexuella genom att vilja förvägra dem rätten att ingå äktenskap. Visserligen kanske han gick lite långt när han insinuerade att kristdemokraterna skulle ge sig på funktionshindrade också, men vi håller naturligtvis med honom i sak. Kristdemokraterna vill inte att homosexuella ska få gifta sig i kyrkan av samma anledning som de inte vill att homosexuella ska få adoptera barn. Kristdemokraterna är ett parti av bokstavstroende frifräsare som anser att homosexualitet är en styggelse.

Naturligtvis skriver inte Lotta Jonsson så i sitt svar, men kontentan är densamma. Hon anser, liksom sitt parti, att parbildning är förbehållet en man och en kvinna, och hon värnar kärnfamiljen. Hon skriver bland annat att hon delar Karlmans oro över att "svåra levnadsvillkor (…) på grund av vuxnas lättsinniga och egotrippade beslut". Därför anser hon att "äktenskapet ska vara förbehållet man och kvinna som har möjlighet att reproducera sig".

Här är det på sin plats att stanna upp och andas. Två saker är anmärkningsvärda: för det första borde detta innebära att heterosexuella par som av någon anledning inte kan "reproducera sig" inte heller ska få gifta sig. För det andra, och här kommer det allvarligaste, pekar Jonsson ut homosexuella som "lättsinniga och egotrippade"! Att två människor som älskar varandra och sina barn vill lova varandra kärlek och trohet är alltså, enligt kristdemokraterna, lättsinnigt och egotrippat, om de råkar ha samma kön.

Förutom att framhålla vilka andra "bra" saker partiet gör, förklarar Jonsson att alla har lika värde oavsett sexuell läggning, och menar att det är just därför vi har en lag om partnerskap för samkönade par. Kristdemokraterna röstade emot den lagen i riksdagen. Därför ter det sig lite märkligt att Lotta Jonsson framhåller den som ett exempel på att kristdemokraterna anser att homosexuella har samma värde som alla andra. Kan detta tolkas som att kristdemokraterna tyckte att homosexuella var mindre värda än andra innan lagen om partnerskap infördes, men sedan ändrade sig?

Undertecknade har inte mycket till övers för Alf Karlman annars, men han ska ha en eloge för att han vågar angripa sitt gamla partis allra mörkaste sidor. Henric Axéll, kommunfullmäktigeledamot (v)Emmie Särnstedt, distriktsordförande Ung Vänster

För redaktionens kännedom:
 
Henric Axéll 0704-443287
Emmie Särnstedt  0704-302013

Kopiera länk