artikel

Ökad kvalitet före sänkt skatt!

På uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting, har Synovate undersökt allmänhetens inställning till hur välfärden ska finansieras och svaret är tydligt. Ökad kvalitet före sänkt skatt. Svenska folket tror på en skattefinansierad välfärd och är i de flesta fallen beredd att avstå från skattesänkningar eller till och med beredd på att höja skatten om kvaliteten i välfärden ökar.

Finansminister Anders Borg sa i SVT:s morgonsoffa för ett kort tag sen att man ska vara försiktig med att gynna de mest välbärgade. Som vanligt finns det ett stort glapp mellan det han säger och det han gör. För faktum är att den borgerliga regeringens budget i höstas innebar att de mest välbärgade tre tiondelarna av Sveriges befolkning fick 70 % av inkomstförstärkningarna medan de fyra tiondelarna av befolkningen med lägst inkomst fick försämrade eller oförändrade villkor. 

De borgerliga partierna lovade innan valet mer pengar i plånboken för alla, men framförallt för pensionärer och låginkomsttagare. Det som istället hände var att fackföreningsavgifterna inte längre blev avdragsgilla, att a-kasseavgiften höjdes, att deltidsarbetslösas chans att stämpla upp försämrades, att fastighetsskatten höjdes för många småhus, att sjukersättningen sänktes och att pensionärer inte fick någon som helst skattesänkning. Mer pengar i plånboken ersattes med en häxjakt på försörjningsstödstagare, arbetslösa, sjuka, nyanlända och ungdomar.

Den 15 april presenterade den borgerliga regeringen sitt nya budgetförslag, den sk. Vårproppen. Inget konkret presenteras men i vårpropositionen räknar regeringen med att landets kommuner går mot underskott både 2009 och 2010. Trots detta genomför den borgerliga regeringen inga satsningar på att stärka kommunernas ekonomier. Den borgerliga regeringens definition av att satsa på välfärden är tydligen att låta kommuner effektivisera fram utrymme för att satsa. Eskilstuna kommun behöver mer statliga pengar för att utveckla komvux, förstärka SFI:n (svenska för invandrare), behålla och förbättra kvaliteten i den kommunala skolan och garantera en god ålderdom.

SVT presenterade nyligen en undersökning som visade att få människor upplever att de fått mer pengar i plånboken efter regeringsskiftet. De skattesänkningar som regeringen gör och som många alltså inte märker av i plånboken hade kunnat användas till rejäla förstärkningar i kommunerna.

Svenska folket tycker att det är viktigt att satsa på kvalitet i välfärden före sänkt skatt. Synovates undersökning förstärker bilden av att den borgerliga regeringen är fel ute när det gäller människors tankar om vårt gemensamma välfärdssystem. Få människor tycker det känns bra att få sänkta skatter när andra människor får det sämre. Istället för att sänka skatter skulle den moderatledda regeringen kunna använda det ekonomiska utrymmet de tror sig se till att göra stora satsningar på välfärden, på skolan, vården och omsorgen. Uppenbarligen gör de inte den prioriteringen. Måhända är det av ideologiska skäl.

 

Jimmy Jansson, kommunalråd (s)

Eila Clarstedt, kommunalråd (v)

 

 

Kopiera länk