artikel

Manifestation mot rasism, nazism och homofobi Fristadstorget 081130

Mötesdeltagare!

Nu samlas vi här som många gånger förut för att slå tillbaka mot rasism, nazism och homofobi. Vi vill inte att våra gator och torg och de demokratiska församlingarna ska styras av rasister eller nazister.

Vi måste våga säga ifrån överallt där människor förföljs, trakasseras eller hotas. Vi måste våga säga ifrån överallt där människovärdet kränks. Ingen ska behöva känna sig ensam på sin arbetsplats och i sin vardag om sådana situationer uppstår.

 Manifestation mot rasism, nazism och homofobi Fristadstorget 081130

 

 Mötesdeltagare!

Nu samlas vi här som många gånger förut för att slå tillbaka mot rasism, nazism och homofobi. Vi vill inte att våra gator och torg och de demokratiska församlingarna ska styras av rasister eller nazister.

Vi måste våga säga ifrån överallt där människor förföljs, trakasseras eller hotas. Vi måste våga säga ifrån överallt där människovärdet kränks. Ingen ska behöva känna sig ensam på sin arbetsplats och i sin vardag om sådana situationer uppstår.

På 1930-talet var det judarna som utpekades. Idag är det människor som flytt från sina hemländer och de homosexuella. Det handlar om alla som är främmande och annorlunda. Idag ser inte nazisterna ut som för några år sedan med kängor och uniformer. De har etablerat sig i samhället, ser ut som vem som helst men deras ideologi är densamma. Vi får inte låta oss luras av detta.

Rasism och nazism gror i ett samhälle där klassklyftorna ökar. Med hög arbetslöshet och stora sociala klyftor söker många någon att skylla på. Därför handlar kampen mot rasismen också om att utjämna klasskillnaderna och ge alla människor rätten till arbete. Kampen måste föras i vår egen vardag.

Var och en av oss har ett personligt ansvar för att på våra arbetsplatser, i våra skolor och vid köksbordet i våra bostadsområden markera att vi inte accepterar att människovärdet ifrågasätts eller att människor behandlas sämre för att de har en annan hudfärg, en annan religion eller älskar en människa av samma kön.

För att slå tillbaka rasismen krävs en målmedveten och kraftfull politik som minskar arbetslösheten och klassklyftorna. Den borgerliga alliansens politik innebär tvärtom att klyftorna ökar. Vi har en regering som ökar boendesegrationen och skapar en låglönearbetsmarknad för andra klassens arbetare. Arbetslöshet och boende-segregation är produkter av ett system som ställer arbetare mot arbetare, man mot kvinna och svensk mot invandrare. Det blir lättare för organisationer och partier med rasistiska värderingar att rekrytera medlemmar.

Vi måste kräva att de lagar som finns används aktivt för att begränsa de rasistiska organisationernas möjligheter att bedriva sin verksamhet. Lagen om hets mot folkgrupp ger oss möjligheter att arbeta mot brottslighet som har rasistiska förtecken.

Vi måste alla bli delar av en bred antinazistisk rörelse som inte låter sig tystas.

Låt oss bekämpa nazismen, om och om igen. Nazismen är ingen åsikt, nazismen är ett brott och måste bekämpas!  Eskilstuna kallas den stolta fristaden  med den får inte vara en fristrad för rasister och nazister.

Firat Nemrud

ordförande

Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk