artikel

Israels övergrepp mot Gazas befolkning måste upphöra!

Med stor bestörtning och sorg ser vi hur Israel begår övergrepp efter övergrepp mot Gazas redan hårt prövade befolkning. Antalet döda stiger i takt med de israeliska bombmattorna över civilbefolkningen. Sjukhus som redan saknar tillgång till läkemedel och utrustning på grund av Israels blockad mot Gaza-remsan fylls med sårade och döende,. Man kan faktiskt undra hur Israel, vars medborgare ofta drabbats av den värsta krigsförbrytelsen någonsin, nu själva kan bli en av de största krigsförbrytarna av vår tid. De som drabbades av folkmord är nu utövare av samma sorts brott.

Det är oskyldiga civila, kvinnor och barn som drabbas mest av de israeliska attackerna, inte som det påstås Hamas beväpnade styrkor. Israel måste acceptera att Hamas är det palestinska folkets valda representanter, om vi tycker eller inte så är verkligheten.  

Det är många som mer eller mindre uttalat är kritiska mot Israel, men väldigt få i svenska massmedia berättar om orsakerna och bakgrunden. Man kan helt enkelt inte vara okunnig om de folkrättsbrott som Israel utsatt gazaborna för under en lång följd av år, men man väljer av någon anledning att inte berätta om dem. Palestinierna har fått vara Israels offer i 60 år. När kommer detta att sluta? På samma sätt har kurderna nekats självbestämmande och mänskliga rättigheter sedan i början av 1900-talet av förtryckarländerna. För att åstadkomma fred i Mellanöster krävs att dessa två folkgrupper, palestinier och kurder, får självbestämmande över sitt eget land.

Israels attacker mot tätbefolkade områdena på Gazaremsan är oförsvarbara och är tydliga och grova brott mot folkrättens grunder och krigets lagar. Det är omvärldens och Sveriges, plikt att agera kraftfullt.

 Vänsterpartiet kräver att Israel omedelbart upphör med sina attacker mot Gaza och att gränsövergångarna öppnas så Gazas befolkning kan få tillgång till läkemedel och livsmedel. Sverige måste tydligt sätta press på Israel att respektera folkrätten och de mänskliga rättigheterna.

Tiden för muntliga fördömande är över, Israels klara övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och folkrätten måste nu få konsekvenser. Sverige måste i EU agera omedelbart för att riva upp det existerande frihandelsavtalet med Israel och frysa förhandlingarna om att fördjupa samarbetet mellan EU och Israel. Nu är det hög tid att sluta belöna Israels ockupation och övergrepp.

 När ska Israel avsluta ockupationen och återlämna palestiniernas land och frihet? När?

Vi vänsterpartiet I Eskilstuna fördömer all övergrep mot Palestinier och Kurder. Vi försvarar dress rätt att självbestämma över sitt eget land.

Vi fördömer israels angrepp mot de försvarslösa kvinnor och barn, Vi fördömer israels angrepp mot Gaza-remsa. 

Bojkotta Israel!

Leve Palestina!

Firat Nemrud
Ordförande Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk