artikel

Utveckla Fröslunda nu!

Vi läser artiklar om Fröslunda i tidningarna och vi läser om en utveckling som vi inte vill ha. De negativa rubrikerna bidrar till att man slår på den som redan ligger – en stadsdel som är värd en mer positiv inställning från omgivningen.

Fröslunda är en fin stadsdel i Eskilstuna som är värd uppskattning, för ett tydligt centrum, för fina bostadshus, för många engagerade boende och människor som jobbar där. Området är vackert och många Eskilstunabor minns hur den välplanerade stadsdelen växte fram på 50-talet. Området har även renoverats en hel del och där bor idag närmare 10 000 personer i olika åldrar och från olika delar av världen! Det finns engagemang för skolan som kämpar för att motverka segregation och det finns engagemang för biblioteket som kämpar för att överleva. Det behövs mötesplatser för människorna, service och olika verksamheter. Vi får inte låta det som är positivt raderas ut!

Vi inom Vänsterpartiet vill att det görs en snabb och bred utredning om Fröslundaområdet med fokus på stadsdelsutveckling. Vi vill att många ska engageras i en dialog om hur Fröslunda kan utvecklas, om styrkor och svagheter, om hot och möjligheter. Det är skolan, biblioteket, affärerna, trafiken, föreningar och organisationer som finns i stadsdelen, det är de boende och de som tycker om Fröslunda – alla bör kunna delta i och bidra till en bra utveckling för stadsdelen.

Kommunen bör snarast utse en projektansvarig för att genomföra en stadsdelsanalys av Fröslunda och använda en metod som involverar människor. Vänsterpartiet tycker inte att vi ska sitta stilla och vänta. Vi gör något i stället! 
 

Vänsterpartiet Eskilstuna
Firat Nemrud, ordförande
Eila Clarstedt, gruppledare

 

Kopiera länk