artikel

Håll ihop välfärden och öka mångfalden

Eila Clarstedt

Hej, alla som kommit hit idag på första maj. Det här är en dag när vi samlas och pratar om hur vi vill ha det. Vi som vill ha rättvisa och världens bästa välfärd utan vinstintressen.

Vad är det som kännetecknar ett gott samhälle? Ett jämlikt samhälle är bättre för alla – För allas hälsa. Det har visats i en stor undersökning där man jämfört graden av jämlikhet med samhällsproblem som psykisk ohälsa, våld, kriminalitet, drogmissbruk, livslängd, fetma, skolprestationer, miljöbelastning m m. I alla samhällsklasser fanns större problem ju större ojämlikheten var! Det skulle landstinget behöva veta!

Vi som vill att Sveriges modell med generell välfärd ska utvecklas och inte monteras ner, är här idag. Vi som vill ha fler jobb i offentlig sektor för att barnen ska få vara i mindre grupper i förskolan och skolan, Vi som vill att de äldre ska ha verklig valfrihet när de behöver hjälp och stöd i hemmet. Inte bara bestämma vem som ska få vinsten till sina privata fickor.

Vi som vill ha ett varmt och öppet samhälle där alla är lika värda och lika välkomna. Vi är samlade här. Det är vänsterpartiet som ska tåga iväg till Rademachersmedjorna om en stund.

I höst har vi val till riksdagen, kommuner och landsting. Då ska vi tillsammans rösta bort den regering som har visat sina hörntänder, som har gjort Sverige mer ojämlikt, mer ojämställt, kallare och mer orättvist. Den borgerliga regering som snabbt monterat ner A-kassa, jagat sjukskrivna och ökat antalet som behöver socialbidrag.

Vi kommer snart få se siffror på skillnaden på hur Borgarna och våra rödgröna i riksdagen tänker om kommunerna. Vi kommer att se vad vi kan göra när vi rödgröna får bestämma: Vi får mer satsningar på kollektivtrafik och tåg som är bra för miljön, Vi får mer pengar till kommunen som vi kan använda till alla viktiga områden i välfärden, vi får ett höjt tak för A-kassan

I Eskilstuna behöver vi höja lärartätheten, alltså få fler lärare i skolan, Vi behöver minska gruppstorleken i förskolorna, alltså bygga ut förskolan. Vi behöver fler händer som hjälps åt i omsorgen om äldre och funktionshindrade, för att inte några ska slitas ut. Vi behöver ge fler möjlighet att klara sig på sin lön genom att få jobba heltid om man vill det.

Jag tror på en bra utveckling i Eskilstuna om Vänsterpartiet är med och bestämmer:
Vi vill ha mer jämställt mellan kvinnor och män,
Vi vill ha bra kultur och idrottsutbud åt alla,
Vi vill bygga hyresrätter och ta vara på den kompetens sommånga arbetslösa har,
Vi vill ha fler mötesplatser i våra olika stadsdelar,
Vi vill göra Torshälla mer attraktivt att bo i,
Vi vill ha bra fritidsaktiviteter för våra ungdomar och att de ska få sommar jobb och riktiga jobb när de väl gått ut skolan.

Det är mycket vi vill, och vi behöver vara många för att klara allt. Kom med o jobba med politik om du är sugen, Välkommen till vänsterpartiet, så vi tillsammans kan bygga Världens bästa välfärd utan vinstintressen. Och sist men inte minst, vi behöver hjälpas åt att få en rödgrön regering och ett rödgrönt Eskilstuna.

Nedtecknat inför 1 maj 2010, Eila Clarstedt

Kopiera länk