artikel

Vi ska bygga världens bästa välfärd, utan vinstintressen.

Maria CherguiMötesdeltagare, idag har vi samlats för att fira 1 maj på Rademachersmedjorna i Eskilstuna. Det är första maj 2010 och det är mindre än 5 månader kvar till valet. Vi är mitt i vår kamp för ett rödgrönt Sverige och vi i Vänsterpartiet ska göra allt för att byta regering från en blå till en rödgrön. Den borgerliga regeringen har under sina snart 4 år vid makten slagit sönder det som vi gemensamt byggt upp. Utförsäljningar och plundringar av välfärden är det som den borgerliga regeringen gjort sig kända för. Allt för att den fria marknaden med dess privata vinstdrivande bolag med hemvist i skatteparadisen ska göra vinster på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, dagis, skolor och apotek och stoppa pengarna i egna fickor. Ägarna och direktörerna spekulerar med våra skattemedel, plockar ut vinster och skatteplanerar. Vilka har då drabbats av den medvetna och tydliga klasspolitik som den borgerliga regeringen har fört? Den frågan är enkel att svara på! De människor som fått betala priset för att de som redan har det bra ska få det bättre är sjuka, arbetslösa och pensionärer.  Reinfeldt och Borg tycker att det ska löna sig att arbeta och därför får alla som arbetar mer pengar i plånboken. Den borgerliga regeringen tycker att de som inte arbetar är lata och de som är sjuka, egentligen inte är sjuka och de som är pensionärer inte förtjänar efter ett yrkesliv få ut den pension de har rätt till utan ska betala mer i skatt än de som arbetar.

Mötesdeltagare, idag har vi samlats för att fira 1 maj på Rademachersmedjorna i Eskilstuna. Det är första maj 2010 och det är mindre än 5 månader kvar till valet. Vi är mitt i vår kamp för ett rödgrönt Sverige och vi i Vänsterpartiet ska göra allt för att byta regering från en blå till en rödgrön. Den borgerliga regeringen har under sina snart 4 år vid makten slagit sönder det som vi gemensamt byggt upp. Utförsäljningar och plundringar av välfärden är det som den borgerliga regeringen gjort sig kända för. Allt för att den fria marknaden med dess privata vinstdrivande bolag med hemvist i skatteparadisen ska göra vinster på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, dagis, skolor och apotek och stoppa pengarna i egna fickor. Ägarna och direktörerna spekulerar med våra skattemedel, plockar ut vinster och skatteplanerar. Vilka har då drabbats av den medvetna och tydliga klasspolitik som den borgerliga regeringen har fört? Den frågan är enkel att svara på! De människor som fått betala priset för att de som redan har det bra ska få det bättre är sjuka, arbetslösa och pensionärer.  Reinfeldt och Borg tycker att det ska löna sig att arbeta och därför får alla som arbetar mer pengar i plånboken. Den borgerliga regeringen tycker att de som inte arbetar är lata och de som är sjuka, egentligen inte är sjuka och de som är pensionärer inte förtjänar efter ett yrkesliv få ut den pension de har rätt till utan ska betala mer i skatt än de som arbetar.

Mötesdeltagare, ni inser själva vart Sverige är på väg när landet styrs av borgare. Vi i vänsterpartiet är idag inte stolta över den välfärd som vi har i Sverige, för den har förstörts av den borgerliga regeringen. När jag växte upp som barn fick jag lära mig att alla ska dela lika, att vi ska vara solidariska mot varandra, att alla ska gå i en skola som är till för alla, att alla får och har råd med vård och sjukvård, att alla har råd med medicin, att alla kan falla tillbaka på ett trygghetssystem när man blir av med sitt jobb, blir sjuk eller bostadslös och att alla har rätt till ekonomiskt stöd om man inte har egen försörjning. Idag är detta ingen självklarhet.

Vi i vänsterpartiet anser att när man arbetar och betalar skatt så ska skattepengarna gå till att alla barns rätt till kunskap och bra skola garanteras, till vården så att sjuka kan få hjälp, till att våra gamlingar som behöver omsorg får den hjälp de behöver även när de har en låg pension och till trygghets-och försäkringssystemen så att ekonomisk trygghet är en garanti och inte en lyx som bara vissa kan få. Då skapar vi framtidstro. Jag har inte blivit uppfostrad i tron att individen ska klara sig helt själv, jag är inte uppfostrad i tron att privata skolföretag och vårdbolag ska göra vinstpengar på vård, skola och omsorg.

Vi ska håll ihop och vi ska leva i solidaritet!

Mötesdeltagare, idag avslutar vi vår förvalskampanj ”Världens bästa välfärd”. Vi vet at vi tycker att välfärden är det viktigaste vi har. Men vi vet inte vad du tycker om den? Därför har vi runt om i Sverige frågat våra väljare och sympatisörer och andra just det: ”Hur ser världens bästa välfärd ut?”

Vi ska nu sammanställa alla de svar vi fått in via sms, kampanjhemsidan, torgmöten och dörrknackning. Vi ska låta svaren påverka oss. Vi ska använda resultaten av denna helt unika undersökning som underlag till kongressdiskussioner om valplattformen och i slutändan också vilken politik vi ska driva vid en rödgrön seger.

Vänsterpartiet vill bygga världens bästa välfärd. En välfärd utan vinstintressen, som omfattar alla människor i vårt land och som fördelas efter behov. Vi ska göra det genom att satsa på nya jobb inom vård, skola och omsorg. Vi behöver fler lärare, förskollärare, fritidsledare, undersköterskor och sjuksköterskor för att få en välfungerande välfärd.

Mötesdeltagare, ett samhälle kan mätas utifrån hur det tar hand om sina sjuka och utsatta. Genom att ljuga, förvränga statistik och blanda ihop begrepp försöker den borgerliga regeringen få stöd för sin hetsjakt på sjuka och man ger sken av att det är genom att förändra sjukförsäkringens utformning som människor ska komma i arbete.

Det är dags för en ny sjukförsäkring och en ny regering. Tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet har vi kommit överens om att några saker måste förändras snarast när vi får en ny majoritet och en ny regering. Andra saker ska vi utreda. Men vad vi redan 2011 är överens om är att avskaffa 550-dagarsregeln.  Ingen ska utförsäkras bara för att ett visst antal dagar har förflutit. Det ska vara en bedömning av den sjukskrivnes arbetsförmåga som ska ligga till grund för ersättning. Den sjukskrivnes arbetsförmåga ska också prövas mot hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut, inte den fantasiarbetsmarknad som tycks finnas i vissas huvud. Vi vill ha en arbetslinje som fungerar och en rimlig balans mellan kraven på individen och rätten till stöd och insatser från samhällets sida.  Regeringen står för söndring, rika mot fattiga, unga mot gamla, friska mot sjuka. Vänsterpartiet står för byggandet av ett gemensamt solidariskt samhälle.

Håll ihop välfärden!

Mötesdeltagare, hög arbetslöshet skapar klyftor mellan de som har arbete och de som är utan. Det gör alla på arbetsmarknaden maktlösa när arbetande och arbetslösa ställs mot varandra. Kampen mot arbetslöshet är den enskilt viktigaste åtgärden för att hålla ihop människorna på arbetsmarknaden. När vi har en internationell finanskris som vi haft nu ett tag, kan en regering hantera det på bättre och sämre sätt. Vår regering har inte hanterat det alls utan har passivt stått och tittat på medan arbetslösheten växt. Det är vid dessa tillfällen än viktigare att investera i framtiden och stötta den offentliga sektorn. Inom välfärden minskar inte behoven för att vi får en finanskris.

Ungdomar i Eskilstuna och i Sörmland har drabbats hårt av arbetslösheten. Ungdomar är framtiden, det är viktigt att som ung få in en fot på arbetsmarknaden för att få arbetslivserfarenhet. Att få prova på att jobba redan i gymnasiet är något vi prioriterar i Eskilstuna och idag erbjuder kommunen cirka 300 sommarjobb åt gymnasieungdomar. Vi vill att kommunen erbjuder sommarjobb åt alla gymnasieungdomar. Många ungdomar som är arbetslösa har också föräldrar som är arbetslösa och då är det viktigt att kommunen och arbetsförmedlingen har ett nära samarbete när det gäller jobben så att kontaktnäten vidgas. Tidiga arbetslivserfarenheter blir fina meriter i ett CV. Ett jobb är grunden för ett självständigt liv, grunden för ekonomisk trygghet och grunden för delaktighet i samhället.

För att skapa fler jobb krävs också investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande. Vi vill avsätta pengar för att renovera och energieffektivisera miljonprogramsområdena, i Eskilstuna skulle det vara Skiftinge, Årby och Nyfors t.ex., bygga nya hyresrätter och bygga bättre kollektivtrafik. Detta är en bra investering för miljön och skapar tusentals nya jobb. Med fler jobb för att göra mer nytta håller vi ihop samhället bättre.

Mötesdeltagare, det är lätt att stirra sig blind på vad jämställdheten kostar. Högre löner, heltidsjobb, fler äldrevårdare och dagis dygnet runt. Men vad kostar jämställdheten och vem betalar? Under de senaste åren med borgerlig regering har de ekonomiska klyftorna mellan kvinnor och män ökat markant. Några av de största reformerna regeringen genomfört är de stora försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. I teorin är de könsneutrala reformer men i praktiken har de resulterat i ökade klyftor mellan kvinnor och män.

Nedmonteringen av trygghetssystemen har finansierats med historiskt stora skattesänkningar. Eftersom män har högre inkomster och äger mer förmögenhet än kvinnor har dessa skattesänkningar tillfallit män i högre grad än kvinnor. Mellan 2006 och 2009 har gapet mellan kvinnors och mäns genomsnittskostnader ökat med 12800 kr om året, eller 1066 kr i månaden. Vi i vänsterpartiet vill för att få en jämställd arbetsmarknad ge alla rätt till fasta jobb på heltid, ge alla rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid och en individualiserad föräldraförsäkring.

2009 anmäldes ungefär 29 000 fall där kvinnor blivit misshandlade, ofta av närstående män, och cirka 3800 våldtäkter mot kvinnor över 15 år. Dessutom dödas varje år cirka 16 kvinnor av en man som står dem nära.

Var är all män som inte längre accepterar att definieras av den minoritet män som slår, våldtar och köper sex? Ni måste resa er upp och visa att ni inte accepterar det som händer!

Det är bara genom att placera problemet där det hör hemma som vi kan lösa det.

För att uppnå ett jämställt samhälle måste kvinnor och män hålla ihop och arbeta tillsammans.

Mötesdeltagare, vi ser hur främlingsfientligheten gror i vårt samhälle och hur Sverigedemokrater utnyttjar demokratin för att föra fram sina ruttna åsikter, vänsterpartiet har alltid legat i framkant i kampen mot rasismen, därför säger vi Håll ihop Sverige och håll ihop demokratin – inga rasister på våra gator och inga rasister i de politiska församlingarna!

Mångfalden och delaktighet är nyckel till framgång för ett välfungerande Sverige och Eskilstuna. Vi lever i en demokrati och i en demokrati så ska de mänskliga rättigheterna följas, det är yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet för att nämna några. I en demokrati ska ingen bli diskriminerad på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, handikapp, religion, könsöverskridande identitet eller uttryck och vi kämpar just nu för att även otillgänglighet ska bli en av diskrimineringsgrunderna. I en sann demokrati skulle inte en diskrimineringslagstiftning behövas. Vänsterpartiet är ett parti för mångfald och solidaritet. Vi är varandras röst och bygger upp samhället tillsammans – därför säger vi Håll ihop Sverige – öka mångfalden

Segregation uppstår till följd av djupgående orättvisor i samhället. Klyftorna ökar och klassamhället har fått en tydlig etnisk prägel. Detta är samhällsproblem som kräver ett kraftfullt socialistiskt förändringsarbete. Vänsterpartiet kämpar för allas rätt till arbete, bostad och utbildning. Integrationspolitiken ska rikta sig till alla i samhället och det ska finnas särskilda insatser som ger flyktingar och nyanlända en bra, trygg, solidarisk och snabb välkomstintroduktion i Sverige. Det är inte en självklarhet idag och det ska vi kämpa för att förändra det till det bättre. För att detta ska kunna bli verklighet ska vi visa solidaritet med våra närmaste och våra grannar och vi ska visa solidaritet med vår omvärld.

Mötesdeltagare, världen är inte rättvis. Klyftorna är stora mellan länder i nord och syd, mellan fattiga och rika, mellan kvinnor och män, mellan ockuperad och ockupant. Krig och ockupation är tydliga exempel på att vi lever i en orättvis värld.

Det pågår ett krig i Afghanistan. De som fått, och fortfarande får betala det högsta priset är det afghanska folket. Det krig som USA leder och Sverige medverkar i kan inte vinnas. Det förhindrar den politiska lösning som är en förutsättning för en stabil fred.

Den avgörande frågan för vänsterpartiet är hur det afghanska folket så fort som möjligt kan få leva i fred och få sina rättigheter respekterade. Vi anser att vägen till fred i Afghanistan kräver en i grunden annan strategi än den ensidigt militära som bland annat USA och tyvärr även den svenska regeringen, förespråkar. Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara berett att under lång tid fram över finnas på plats i Afghanistan för att ge stöd till återuppbyggnaden och fredsprocessen. Vi vill öka de civila insatserna och biståndet samtidigt som svensk och utländsk trupp dras tillbaka.

Mötesdeltagare, årets 1maj insamling går till det västsahariska folkets kamp för frihet. Västsahara har sedan slutet av 1970-talet varit ockuperat av Marocko. Bakgrunden är landets rika naturresurser, framförallt fosfat och fisk. Bakom Marocko står EU och USA som är direkt beroende av billiga råvaror från Västsahara. För de västsaharier som inte flytt och valt att stanna kvar i det ockuperade Västsahara, består vardagen av kränkningar och förtryck. Vänsterpartiet kräver att Sverige erkänner Västsahara, vilket också blir ett faktum vid en rödgrön seger i september.

Mötesdeltagare, vi står nu inför en helt ny politisk situation. När vi går till val i höst gör vi det med avsikt att bilda regering tillsammans med miljöpartiet och socialdemokraterna. Det är historiskt inte bara för oss, utan för våra samarbetspartner och för Sverige.

Vi tror att politiken bli bättre av att man samarbetar, att man lyssnar. Lyssnar på folk såklart men också på socialdemokrater och miljöpartiet. Och vi tror att politiken blir bättre av att vi får inflytande över den. Vi går till val på att vi kan skapa jobb, att vi tar klimathotet på allvar, att vi ska utveckla välfärden och jämställdheten tillsammans.

Vi tror att genom att hålla ihop kan vi göra Sverige bättre. Och det behövs.

Om två dagar så kommer vi att presentera en gemensam budget. Förstärka kvaliteten inom skola, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg är några viktiga utmaningar som vi behöver lyfta i den budgeten. Vi ska bygga världens bästa välfärd, utan vinstintressen, och det arbetet börjar nu.

Kopiera länk