artikel

Debatt om miljö, trygghet och tillgänglighetsfrågor i bostadsområden

Onsdagen den 9/11 anordnade Hyresgästföreningen en debatt med politiker, polis och räddningstjänst kring hur vi utvecklar bostadsområden i Eskilstuna kommun. Joel Hamberg, vice ordförande för Rådet för funktionshinders frågor deltog. Mötet var välbesökt.
– Tillgängligheten i våra bostadsområden måste bli bättre därför är en ökad dialog och samverkan mellan kommunen, bostadsbolagen och hyresgästföreningen oerhört viktig. Bostadsbolagen måste till exempel ta sitt ansvar när det gäller att bygga bort enkelt avhjälpta hinder och istallera fler hissar. Tillgänglighet ger trygghet och en god miljö,  säger Joel Hamberg.

Onsdagen den 9/11 anordnade Hyresgästföreningen en debatt med politiker, polis och räddningstjänst kring hur vi utvecklar bostadsområden i Eskilstuna kommun. Joel Hamberg, vice ordförande för Rådet för funktionshinders frågor deltog. Mötet var välbesökt.
– Tillgängligheten i våra bostadsområden måste bli bättre därför är en ökad dialog och samverkan mellan kommunen, bostadsbolagen och hyresgästföreningen oerhört viktig. Bostadsbolagen måste till exempel ta sitt ansvar när det gäller att bygga bort enkelt avhjälpta hinder och istallera fler hissar. Tillgänglighet ger trygghet och en god miljö,  säger Joel Hamberg.

Kopiera länk