artikel

Vänsterpartiet i Eskilstuna har demokrativecka

Under vecka 46 har Vänsterpartiet i Eskilstuna en demokrativecka. Vi vill under veckan speciellt uppmärksamma vikten av dialogen mellan oss och våra medborgare samt mellan oss och våra anställda i Eskilstuna kommun.

– Sedan kommunens demokrativecka avvecklades vilar nu ett större ansvar på partierna att uppmärksamma demokratifrågor. Vänsterpartiet vill aktivt utveckla demokratin i kommunen och vill uppmuntra personal och medborgare till dialog, säger Maria Forsberg, ordförande i Vänsterpartiet. 

Vänsterpartiets kommunpolitiker från nämnder och bolag kommer under veckan att besöka allt från fritidsgårdar, dagliga verksamheter, bostadsområden, busslinjer och förskolor.

–  En förtroendevald måste ha närhet och kunskap om den verksamhet man fattar viktiga beslut om. Våra medborgare och anställda ska kunna känna sig säkra på att det finns politiker som man kan kontakta om man har åsikter eller synpunkter man vill lyfta fram, säger Forsberg, ordförande i Vänsterpartiet.

–  Att besöka våra verksamheter, se staden Eskilstuna och se och lära är oerhört viktigt för oss i Vänsterpartiet. Våra förtroendevalda kommer därför under v 46 att besöka olika verksamheter som de är ansvariga för. Detta är ett led i att vara mer närvarande och skapa en större närhet mellan politiker och medborgare, fortsätter Forsberg.

– Veckan inleds med ett öppet möte i Torshälla kring Nyby och avslutas med ett torgmöte då Vänsterpartiet vill föra en dialog med våra medborgare kring hur de kan och vill påverka politiken. Vi informerar också om vårt politiska arbete, säger Forsberg.

–  Debatten ska vara levande och alla kommunens medborgare ska känna att de kan vara med och påverka politikens innehåll. På lördag möter du våra representanter från olika nämnder och bolag och kan föra en dialog kring demokrati, kommunen, vårt arbete och vår politik, avslutar Forsberg.

–  Debatten ska vara levande och alla kommunens medborgare ska känna att de kan vara med och påverka politikens innehåll. På lördag möter du våra representanter från olika nämnder och bolag och kan föra en dialog kring demokrati, kommunen, vårt arbete och vår politik, avslutar Forsberg.

Kopiera länk