artikel

Insändare i Folket 2011-10-15: Var inte rädd för att närma dig politikerna

I Sverige har vi en representativ demokrati. Det är du som medborgare som vart fjärde år väljer representanter som tar beslut åt dig i kommunen. Det innebär dock inte att kommunikationen mellan medborgare och politiker bara är aktuell eller hör hemma under en månad vart fjärde år. Vänsterpartiets ambition är istället att dialogen mellan medborgare och politiken ständigt skall vara pågående, ärlig och öppen. Vi menar att det utvecklar både demokratin, de politiska partierna och politikens innehåll. För om politiken skall bli bra måste den vara förankrad i verkligheten. Därför är en ständig och öppen dialog med medborgarna alltid nödvändig.

I Eskilstuna är kommunen den största arbetsgivaren. Över 8500 personer jobbar i våra verksamheter. Våra anställda är kommunens ambassadörer och ansikte utåt. Den vård, omsorg, utbildning, service och andra tjänster personalen utför, dygnets alla timmar, året om, påverkar hela kommunen och våra medborgare på olika sätt. Vi som kommunpolitiker är ytterst ansvariga för dessa verksamheter och därmed också ytterst ansvariga för personalen.

Med denna bakgrund ser vi i Vänsterpartiet att en förtroendevald måste ha närhet och kunskap om den verksamhet man fattar viktiga beslut om.
Våra medborgare och våra anställda i Eskilstuna kommun ska kunna känna sig säkra på att det finns politiker som man vågar, kan och vill kontakta om man har åsikter eller synpunkter man vill lyfta fram. Dagens politiker är inte längre bort än att du når dem med ett telefonsamtal eller med ett mail.

Vänsterpartiets förtroendevalda belyser detta extra under veckan då vi kraftsamlar och gör ett stort antal verksamhetsbesök, vi håller öppna möten och träffa medborgare på gator och torg. Detta är för oss ett led i att vara mer närvarande och skapa en större närhet mellan politiker och medborgare.

Vad du tycker och tänker är viktigt för oss!

Maria Forsberg,
ordförande i Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk