artikel

Rapport från Vänsterpartiets 39:e kongress

Vänsterpartiets 39:e kongress hölls i Uppsala mellan den 5-8 januari. Sörmlandsvänstern representerades av 6 ledamöter, en ersättare och en ombudsman. Kongressen blev lyckad, många givande diskussioner hölls och alla var överens om att stämningen var mycket god med högt till tak under alla dagar.

Vänsterpartiets 39:e kongress hölls i Uppsala mellan den 5-8 januari. Sörmlandsvänstern representerades av 6 ledamöter, en ersättare och en ombudsman. Kongressen blev lyckad, många givande diskussioner hölls och alla var överens om att stämningen var mycket god med högt till tak under alla dagar.

Första dagen, den 5 januari, var frågan om delat ledarskap den överlägset hetaste och mest debatterade. Sörmland distriktet, som förespråkade ett delat ledarskap, företräddes bland annat av Maria Forsberg från Eskilstuna.

–   Vi står inför en tid av förändring. Vi måste våga förnya, utmana och vara moderna för att tilltala fler. Ett delat ledarskap står för allt det.

Kongressen valde, att med knapp majoritet, besluta att Vänsterpartiet fortsatt också ska ha en partiledare. Omröstningen blev dock jämn, och frågan lär debatteras på framtida kongresser.  Efter detta beslut valde Ulla Andersson att dra tillbaka sin kandidatur och valet stod nu mellan Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca.

Inför en fullsatt kongresshall, konserthuset i Uppsala, var spänningen och förväntningarna höga när partiets nye partiledare skulle väljas. Maria Forsberg pläderade som första person för Jonas Sjöstedt. Därefter följde ett pärlband av pläderingar, varav de flesta talade för Sjöstedt. Valet var givet och blev tydligt. 179 röster på Jonas Sjöstedt och 39 röster på Rossana Dinamarca. Sjöstedt fick därmed ett starkt stöd av kongressen vilket han och partiet nu tar med sig när arbetet med att utveckla politiken och växa som parti tar fart.

Kongressen behandlade också strategidokumentet som Framtidskommissionen arbetat med, där Vänsterpartiets gruppledare och kommunalråd Maria Chergui varit en del i arbetsgruppen. Strategidokumentet antogs efter att kongressen röstat om ett flertal förändringar. Bland annat hade Vänsterpartiet Eskilstuna och Sörmlandsvänstern motionerat om att ersätta rubriken, Sluta prata, börja jobba mot att istället
skriva Ett aktivt och synligt parti. Detta röstades igenom av kongressen. Även Linn Rosenborg från Eskilstuna hade skrivit en motion kring internfeminism, och denna fick kongressens bifall.

I länken nedan kan du läsa Vänsterpartiets antagna Strategidokument.

http://kongress2012.vansterpartiet.se/files/2012/01/Strategidokumentet-kongressbeslutat-och-korrat.pdf

En längre diskussion ägnades också åt EU-frågan. Kongressen beslutade att kvarstå vid kravet kring ett EU-utträde men att också förtydliga det arbete som Vänsterpartiet ska göra inom EU då vi är medlemmar. Svenskt utträde kan aktualiseras av den politiska utvecklingen eller om folkligt stöd för utträde växer.

Vänsterpartiet Eskilstuna och Sörmlandsvänstern hade också antagit en motion av Tommy Hamberg och Joel Hamberg som handlar om att stat och kommun bör dela lika på kostnaden för ekonomiskt bistånd. Motionen väckte mycket diskussion och debatt och stöddes av flera län. I omröstningen föll motionen till förmån för partistyrelsens avslag.  

Vänsterpartiet Eskilstuna och Sörmlandsvänstern hade också antagit en motion av Tommy Hamberg och Joel Hamberg som handlar om att stat och kommun bör dela lika på kostnaden för ekonomiskt bistånd. Motionen väckte mycket diskussion och debatt och stöddes av flera län. I omröstningen föll motionen till förmån för partistyrelsens avslag.  

Några av de viktiga beslut som kongressen antog var att förtydliga och lyfta miljöfrågorna, verka för sex timmars arbetsdag, arbeta för att förstatliga skolan, att preventivmedel ska vara gratis och att Vänsterpartiet aktivt ska arbeta för frågan om förbud mot uthyrning av
arbetskraft. Partistyrelsen fick av kongressen också i uppdrag att ta fram ett nytt miljöpolitiskt program och ett ekologiskt-ekonomiskt program.

I slutet kongressen valde kongressen att anta en motion om att införa en obligatorisk partiskatt, vilket innebär en fördubbling av partiskatten från ca 5000 till ca 10 000 kr för de politiker med förtroendeuppdrag som ger de högsta inkomsterna.

 

I länken nedan kan du läsa och se Jonas Sjöstedts linjetal som avslutade kongressen inför entusiastiska kongressledamöter, åhörare och ett
stort medieuppbåd. I talet förtydligade Sjöstedt att Vänsterpartiet inte ska förhålla sig till Socialdemokraternas utan fortsätta arbeta fram en egen och tydlig vänsterpolitik. Som de viktigaste frågorna lyfte Sjöstedt arbetet för full sysselsättning, krafttag kring miljö- och klimatpolitiken, partiets praktiska jämställdhetspolitik, det fortsatta motståndet till Eurosamarbetet och bankspekulationer samt arbetsrätten för svenska och utländska arbetare.  

I länken nedan kan du läsa och se Jonas Sjöstedts linjetal som avslutade kongressen inför entusiastiska kongressledamöter, åhörare och ett
stort medieuppbåd. I talet förtydligade Sjöstedt att Vänsterpartiet inte ska förhålla sig till Socialdemokraternas utan fortsätta arbeta fram en egen och tydlig vänsterpolitik. Som de viktigaste frågorna lyfte Sjöstedt arbetet för full sysselsättning, krafttag kring miljö- och klimatpolitiken, partiets praktiska jämställdhetspolitik, det fortsatta motståndet till Eurosamarbetet och bankspekulationer samt arbetsrätten för svenska och utländska arbetare.  

http://kongress2012.vansterpartiet.se/?p=695

 

 

 

 

 

 

Vänsterpartiet Eskilstunas ordförande Maria Forsberg kommenterar kongressen på följande sätt.

– Efter det mest demokratiska partiledarvalet som genomförts i Sverige, och då Jonas Sjöstedt valts, är Vänsterpartiet ett mycket enat parti
med stort framtidstro. Kongressen var fantastiskt bra och jag känner att alla vänsterpartister nu åker hem med stort självförtroende och mycket energi för det är nu arbetet börjar. Tillsammans med Jonas Sjöstedt ska vi bli tydligare i vår politik, få fler medlemmar, växa som parti och vinna valet 2014.

– I ett Sverige som slits isär, där klyftorna ökar, där arbetslösheten är hög och där klimatarbetet inte tas på allvar har Vänsterpartiet en mycket
viktig roll att spela. Därför befinner sig Vänsterpartiet i ett mycket intressant läge inom svensk politik från och med nu.

– I ett Sverige som slits isär, där klyftorna ökar, där arbetslösheten är hög och där klimatarbetet inte tas på allvar har Vänsterpartiet en mycket
viktig roll att spela. Därför befinner sig Vänsterpartiet i ett mycket intressant läge inom svensk politik från och med nu.

Kopiera länk