artikel

Vänsterpartiet tar ungdomsarbetslösheten på största allvar

Ungdomsarbetslösheten i Eskilstuna kommun är rekordhög. Mer än var fjärde person mellan 18-24 år i är idag arbetslös. Detta är en mycket allvarlig situation. Om många individer hamnar i långvarig arbetslöshet riskerar vi en ohållbar situation. Både för den enskilda människan och för samhället. Vänsterpartiet vill därför kraftsamla för att minska ungdomsarbetslösheten.

Ungdomsarbetslösheten i Eskilstuna kommun är rekordhög. Mer än var fjärde person mellan 18-24 år i är idag arbetslös. Detta är en mycket allvarlig situation. Om många individer hamnar i långvarig arbetslöshet riskerar vi en ohållbar situation. Både för den enskilda människan och för samhället. Vänsterpartiet vill därför kraftsamla för att minska ungdomsarbetslösheten.

Vänsterpartiet kommer fortsatt att långsiktigt och målmedvetet arbeta för att höja kvalitén och kunskapsnivån i skolan, satsa på olika typer av utbildningsinsatser och skapa fler arbeten i kommunen. Detta måste ske i samarbete mellan kommunen, ungdomar, fackförbund, näringsliv, arbetsförmedling och högskolan. Vi kommer att stärka dialogen med dessa parter i olika forum för att i dialog finna lösningar på ungdomsarbetslösheten och ungdomars villkor på arbetsmarknaden.

/ Vänsterpartiet Eskilstuna

Ordförande Maria Forsberg kommenterar uttalandet:

– Vänsterpartiet kraftsamlar nu kring en av vår tids viktigaste frågor, ungdomsarbetslösheten, säger Maria Forsberg, ordförande i Vänsterpartiet Eskilstuna.

– Vi är ett lyssnande parti och vill stärka dialogen med viktiga aktörer i denna avgörande fråga. Därför kommer vi att bjuda in till dialog med ungdomar, fackförbund, näringsliv, arbetsförmedling och högskolan för att finna lösningar på ungdomsarbetslösheten och belysa ungdomars villkor på arbetsmarknaden, säger Forsberg.

Kopiera länk