artikel

Stort intresse runt internationella kvinnodagen

Den 8 mars uppmärksammade Vänsterpartiet i Eskilstuna den internationella kvinnodagen genom tre olika arrangemang. Totalt träffade partiet över 500 Eskilstunabor och förde dialog kring aktuelll frågor.

– Vänsterpartiet arbetar varje dag för att skapa ett mer jämställt sammhälle. Den här dagen fokuserade vi på frågorna kring jämställdhet på arbetsplatsen, mäns våld mot kvinnor och trygghet i staden, säger Joel Hamberg, styrelseledamot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen inleddes på Mälarsjukhuset tidigt på morgonen då bland annat Maud Ekman, gruppledare i landstinget, mötte upp nattpersonal som lämnade arbetet och dagpersonal som kom.

        

        

 

 

 

 

 

En tradition för att uppmärksamma det viktiga arbete som främst kvinnor gör inom vården och omsorgen. 350 av landstingets personal fick var sin tulpan och vi fick möjlighet att tala om deras arbetssituation.     

– Vänsterpartiet har intensifierat arbetet med medborgardialogen. Vi vill lyssna till kommunens och Sörmlands medborgare höra deras tankar och idéer samt föra dialog kring våra förslag, säger Maria Forsberg, ordförande i Vänsterpartiet Eskilstuna. 

På lunchen hölls ett öppet möte på Fristadstorget med syfte att föra dialog med medborgarna kring aktuella jämställdhetsfrågor och majoritetens arbete. Maria Chergui, Joel Hamberg och Maud Ekman talade. 

 

På kvällen lockades över 50 personer att ta del av en paneldiskussion med titeln ”Jämställdhet – idag eller imorgon?” . Marie Hillblom, chefsredaktör på Tidningen Folket, modererade en panel bestående av Marie Svensson, ordförande för Kommunal Öst, Elisabeth Johansson, kommissarie på familjevåldsroteln, Mia Brunell, styrelseledamot för Kvinnojouren MOA och Maria Chergui (V) ordförande i Jämställdhetsutskottet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vår kamp för ett mer jämställt Eskilstuna och Sverige fortsätter varje dag. Vi är beredda att ta kampen, säger Maria Forsberg.

– Vår kamp för ett mer jämställt Eskilstuna och Sverige fortsätter varje dag. Vi är beredda att ta kampen, säger Maria Forsberg.

Kopiera länk