Debatt

Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren 19/3: Program för grön omställning

Klimatutsläppen ökar både globalt och i Sverige. Bara under 2010 ökade de svenska utsläppen av växthusgaser med elva procent vilket minskar våra chanser att klara de klimatmål vi ska nå 2020. Regeringen uppträder mycket passivt på miljöområdet. Sverige kan dock bli ett föregångsland inom klimatpolitiken redan 2020 men då behövs nya klimatmål och en samordning inom politiken.

En framgångsrik väg för ett bra miljöarbete är riktade statliga investeringspengar till bland annat kommuner. Under drygt tio år på 2000-talet beviljades Eskilstuna kommun 14,3 miljoner inom olika klimatinvesteringsprogram. Kommunen gjorde ett bra miljöarbete för KLIMP-pengarna, till exempel utbyggnaden av fjärrvärmenätet, biogas till stadsbussarna och projektet Gå och cykla till skolan. Mycket kom till stånd som annars inte skulle ha gjorts av ekonomiska skäl.

För en hållbar utveckling måste vi agera globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Ett av Vänsterpartiets förslag för minskade utsläpp i Sverige är att vi vill inrätta ett nytt investeringsprogram för klimatet riktat till kommuner, landsting och företag – Klimatprogrammet.

Mellan 2012 och 2014 satsar vi tre miljarder på detta vilket kraftigt minskar utsläppen och skapar många nya jobb. Ny teknik för export till utlandet främjas. Klimatprogrammet skulle ge oss i Eskilstuna rätt förutsättningar att agera och ta ansvar på det lokala planet.

I Eskilstuna finns det tre konkreta saker som vi relativt snabbt skulle kunna göra för pengarna från Klimatprogrammet. Vi vill satsa på ökad produktion av biogas, med en utökning av antalet biogasstationer, lättillgängliga för olika typer av fordon som privatbilister, taxi, lokala åkerier och tjänstebilar.

Vänsterpartiet vill fortsätta den framgångsrika cykelsatsning som vi påbörjat sedan flera år tillbaka då vi byggt många mil cykelväg. Sedan 2005 har cykelåkandet ökat med 80 procent i kommunen och utgör i dag 13 procent av allt åkande. Fler cykelbanor, förbättrat underhåll och fler centrala cykelparkeringar gör det bekvämare för människor att lämna bilen hemma och ökar cyklandet, investeringar i klimatet och folkhälsan.

En tredje satsning gäller den förnybara energin, bland annat vindkraft och solenergi. Särskilt skulle statliga pengar till Eskilstuna öka möjligheten att investera i solceller som skulle kunna bidra till elproduktionen för våra skolor, äldreboenden men även våra hyreslägenheter.

Vänsterpartiets förslag om Klimatprogrammet skulle kraftigt möjliggöra och intensifiera kommunens gröna omställning. Mindre fossilberoende bränsleslag och färre bilar i Eskilstuna skulle kunna bli resultatet av Klimatprogrammet och därmed påverka miljön på ett märkbart positivt sätt.

Vi vill ta ansvar för att Eskilstuna och Sverige ska få ner sina utsläpp till en hållbar nivå. Att gå före är också det bästa sättet för att påverka andra kommuner och länder.

Joel Hamberg (V)
Ledamot i Miljöutskottet

Jens Holm (V)
Klimatpolitisk talesperson

Kopiera länk