artikel

Släck lampan på lördag den 31 mars- V uppmärksammar Earth hour

Nu på lördag, den 31 mars, äger den årliga klimatmanifestationen Earth Hour rum i hela världen. Under Earth Hour släcker människor och organisationer över hela världen ljuset i bostäder och lokaler för att visa sitt miljöengagemang. Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till världens ledare om att ta klimatförändringarna på allvar.

Vänsterpartiet och Eskilstuna kommun är självklart engagerade i Earth Hour.

– Klimatfrågan är vår tids viktigaste fråga. Det är också den fråga som kräver ett stort politiskt mod och avgörande ställningstaganden av styrande politiker på både global, nationell och lokal nivå. I Eskilstuna ska vi inom kort ta en offensiv klimatplan, i Eskilstuna ska vi ta vårt ansvar och gå före. Men regeringen och regeringschefer gör inte tillräckligt och under de två senaste åren har vi ökat våra koldioxidutsläpp både i Sverige och globalt vilket är en helt fel utveckling, säger Joel Hamberg, Vänsterpartiets ledamot i kommunens Miljöutskott.

Se kommunens planering för dagen nedan.

– Från Vänsterpartiets sida vill vi uppmana alla kommuninvånare att varje dag fundera över hur man i det dagliga livet kan bidra till att minska sin energianvändning. Det kan handla om allt från att ta cykeln till jobbet, börja åka kollektivt, sluta diska under rinnande vatten, källsortera och äta mer vegetabilier, säger Maria Forsberg.

Preliminärt program

Lördag 31 mars, Klosters kyrka
20.15 Utdelning av svanenmärkta stearinljus
20.29 Nedräkning
20.30 Vi släcker ned
20.30 Eldshow
20.45 Jämställdhetsutskottet bjuder på ekologisk fika
21.00 Tal av kommunalrådet Magnus Johansson (MP)
21.10 Körsång med Ars Musica
21.15 Estradpoesi med Irène Karlbom, tidigare svensk mästare i Poetry Slam
21.20 Körsång med Ars Musica
21.30 Avslut

Earth Hour i Torshälla

Fredag 30 mars har Edvardslundsskolan en minihour då lärare och elever diskuterar manifestationen. Lamporna på skolan släcks den 31 mars.
Lördag 31 mars har Bonsai (ungdomskafé) extraöppet klockan 18.00-22.00. Vi visar en film med anknytning till miljö samt fikar och diskuterar miljöfrågor tillsammans med vår miljösamordnare.
Tisdag 3 april klockan 10.00 bjuder Spånga förskola in övriga förskolor att rita med tema miljö på Östra torget.

Earth Hour på Ungdomens hus

Under Earth Hour släcker även Ungdomens hus ned. Vi ordnar också pyssel och aktiviteter under veckan. Läs mer här: Händer på Ungdomens hus

Läs mer om Earth Hour i Eskilstuna nedan.

http://www.eskilstuna.se/Bygga-bo-och-miljo/Miljo/Evenemang/Earth-Hour-2012/

– De länder som släpper ut mest växthusgaser är de som drabbas lindrigast av växthuseffekten. I stället är det utvecklingsländer som kommer att få bära 75-80 procent av klimatförändringarnas skador och kostnader (World Development Report 2010). Samtidigt har fattiga länder och människor sämst förutsättningar att anpassa sig klimatförändringarnas negativa effekter, säger Joel Hamberg ledamot i Miljöutskottet.

– Det är också viktigt att inse att klimatfrågan också är nära sammankopplad med frågan om jämställdhet. Kvinnor och män har generellt sett olika livsstil, det är viktigt att se det. Ett hållbart och bilsnålt samhälle med bra kollektivtrafik gynnar kvinnorna därför att de reser mer kollektivt än män gör. Jag tycker vi ska planera även med tanke på kvinnors behov. Då bygger vi ett hållbart samhälle. Kvinnor förbrukar också mindre resurser än män. Men ändå drabbas de hårdare av klimatförändringar, exempelvis vid översvämningar. Kvinnor är dessutom underrepresenterade i maktpositioner i klimatförhandlingar, som ofta inte tar upp könsperspektivet, Maria Chergui, kommunalråd för Vänsterpartiet.

Kopiera länk