Debatt

Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren den 5 april 2012 – Sänkta ingångslöner ger fattiga människor

Centerledaren Annie Lööfs förslag att sänka ingångslönerna med 25 procent vore en katastrof för många svenska löntagare.

En heltidsarbetande undersköterska skulle få ungefär 8 500 kronor kvar att leva på efter skatt. För det stora antal inom äldreomsorgen som jobbar deltid, skulle den verkliga månadsinkomsten bli ännu lägre. Lika illa eller värre ser det ut i restaurangbranschen, handeln och städbranschen. Lönerna är låga och många har timvikariat och jobbar deltid.

Redan i dag är ekonomin knapp för alla som vårdar, serverar, städar och betjänar kunder i butiker. Utan dessa hundratusentals människors arbete skulle samhället sluta fungera. Men Annie Lööf tycker alltså inte att de är värda de löner de får. De ska ha ännu mindre.

Motivet är förstås att sänkta löner ska leda till fler jobb. Problemet är att det inte fungerar. Det finns inga tydliga samband mellan sänkta löner och fler jobb – tvärtom är arbetslösheten högre i många av de länder där ingångslönerna är låga.

Vad sänkta ingångslöner däremot leder till är att människor förblir fattiga trots att de arbetar. För att få ner arbetslösheten behövs i stället investeringar som skapar arbetstillfällen och utbildningar som gör det möjligt för arbetslösa att få jobb.

Vänsterpartiets alternativ till skatte­sänkningar och lönedumpning är satsningar på bostadsbyggande, grön omställning av transporter och energisystem och en kvalitetshöjning i välfärden. Och i stället för förnedrande arbetsmarknadsprogram vill vi storsatsa på yrkesutbildningar, lärlingsplatser och en chans att läsa in gymnasiet för alla som behöver det.

Vi vill bygga ett framtida Sverige med minskade klyftor, en bättre välfärd och en hållbar och konkurrenskraftig industri. Ett Sverige där alla kan leva på sin lön och känna sig stolta och uppskattade efter förtjänst oavsett om man jobbar som servitris, snickare eller lärare.

Det står i tydlig kontrast till den borgerliga framtidsvisionen med ökande klyftor och heltidsarbetande som lever under fattigdomsgränsen.

Maria Forsberg (V)
Ordförande Eskilstuna

Kopiera länk