artikel

Debattartikel i Tidningen Folket den 2 april 2012 – Tidningen Folket behövs i Sörmland

Nyligen nåddes vi av beskedet att 107-åringen, Tidningen Folket, inte längre kommer ut sex dagar i veckan.

Nyligen nåddes vi av beskedet att 107-åringen, Tidningen Folket, inte längre kommer ut sex dagar i veckan.

Den hårt arbetande och läsvärda tidningen finns snart inte längre hos oss vid frukostbordet, i lunchrummet eller till kvällsteet. En medieröst mindre i kommunen leder till utebliven nyhetsrapportering, utebliven debatt, utebliven analys, utebliven granskning av makten och färre demokratiska samtal. En fattigare kommun helt enkelt.

Vänsterpartiet vill poängtera att den kommande åtstramningen av Folket är en stor förlust för Eskilstuna och Sörmland. En gigantisk förlust för demokratin och för den politiska debatten. Flera skickliga medarbetare på tidningen förlorar samtidigt sina arbeten. Detta påverkar oss alla negativt.

Sedan sju år tillbaka har koncernen med Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren ägt Tidningen Folket.

Det var också denna koncerns styrelse som tog beslutet att förändra Folkets utgivning. Alla dessa tidningar har liberala och centerpartistiska ledarsidor. Folket är den enda morgontidningen i Sörmland som har en röd ledarsida. Därför var det ett viktigt besked att Folket även i fortsättningen kommer att ges ut och utvecklas i Eskilstuna och Sörmland.

Ett av skälen till koncernens beslut är att inte tillräckligt många prenumererat på Folket. Skälet och ansvaret till detta vilar såklart både på tidningen och på möjliga och uteblivna prenumeranter. Vänsterpartiet vill uppmana nuvarande, före detta och nya läsare att göra en insats och stödja Tidningen Folket i större utsträckning framöver. En prenumeration redan imorgon är ett sätt. Fler röster och tidningar är nödvändiga för debatten i Eskilstuna. Det vinner alla på.

Maria Forsberg,

ordförande

Vänsterpartiet Eskilstuna

Maria Chergui,

kommunalråd

Vänsterpartiet Eskilstuna

Joel Hamberg,

heltidspolitiker för

Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk