artikel

Satsningar på jobb, skola och fritid

Vänsterpartiet, som en del av majoriteten i Eskilstuna, beslutade under tisdagen att använda en del av kommunens överskott till satsningar inom flera av partiets hjärtefrågor.

Vänsterpartiet, som en del av majoriteten i Eskilstuna, beslutade under tisdagen att använda en del av kommunens överskott till satsningar inom flera av partiets hjärtefrågor.

5 miljoner kronor satsas på skolan genom att alla elever i år 7-9 ska få varsin dator som pedegogiskt redskap samt att lärarna skall utbildas inom IT-pedagogik. Vi kommer också att göra alla kommunens klassrum i år 4-9 till interaktiva klassrum med förbättrad IT-standard.

– Det är viktigt för elever och lärare att få ännu bättre förutsättningar att lyckas med sin utbildning och sitt arbete. Dessa datorer kommer alla till del, flickor, pojkar och elever i behov av särskilt stöd, säger Maria Chergui, kommunalråd för Vänsterpartiet och ansvarig för jämställdhet och folkhälsa inom majoriteten.

– Utöver dessa pengar avsätter majoriteten 12 miljoner kronor i vår demografiska fond för att kunna bygga ut fler förskoleplatser, en oerhört viktig framtidsfråga då våra barngrupper redan idag är för stora samtidigt som kommunen växer och med det är fler barn i behov av förskola, säger Joel Hamberg.

1 miljon kronor satsas också på att kommunen ska ordna

100 fler feriejobb för kommunens ungdomar. Istället för 180 arbeten kan nu 280 feriejobb erbjudas.

– En viktig satsning då ett feriejobb kan vara en första kontakt med arbetsmarknaden, en nyttig erfarenhet samt ger en möjlighet till lågtröskeljobb för våra ungdomar, säger Hamberg som också är ansvarig för integration och mångfald inom majoriteten.

 

Vi satsar också hårt på att fler personer ska komma ut i arbete. Därför öronmärks 5 miljoner för ett jobbprojekt med individuell coachning, praktik och utbildning.

– Insatserna kommer riktas till de personer som under en längre tid uppburit ekonomiskt bistånd, säger Chergui.

300 000 kronor avsätts också till att kunna fortsätta bedriva generationskollo för ungdomar och äldre i sommar.

– Generationskollo har varit mycket uppskattat och viktigt och en möjlighet för ungdomar och äldre att mötas över generationer. Det är också en viktig satsning för att motverka barnfattigdomen då många ungdomar inte får möjligheten att komma iväg på sommaren på grund av föräldrarnas ekonomiska förutsättningar, säger Chergui.

 

Kopiera länk