Debatt

Eskilstuna-Kuriren 13/4: Utrota barnfattigdomen i Eskilstuna

Den borgerliga politiken sliter isär Sverige och Eskilstuna och klyftorna ökar. Fler har råd med dyra utlandsresor, lyxrenoveringar av hus eller privat städhjälp, tack vare den borgerliga regeringens hårda klasspolitik.

De som betalar priset för denna politik är arbetslösa, ensamstående föräldrar och deras barn. De har inte fått mer i plånboken, tvärtom. Fattigdomen breder ut sig.

De senaste åren har vi sett en ökning av barnfattigdomen som vi aldrig någonsin tidigare sett i Sverige. Detta får allvarliga konsekvenser för framtiden. Barn som växer upp under fattiga förhållanden har betydligt sämre möjligheter att lyckas i skolan, de får sämre hälsa, även i vuxenlivet och de löper betydligt större risk att leva i arbetslöshet i vuxen ålder.

En bukett röda nejlikor
Nejlika

Rädda Barnens senaste rapport visar att Eskilstuna har en högre barnfattigdom än många andra kommuner i Sverige.

Barnfattigdomen är dock inte ett isolerat problem i sig. Fattiga barn skulle inte finnas utan fattiga föräldrar. Det är hög arbetslöshet, försämringar i A-kassa, sjukförsäkring och så vidare som skapar fattiga barn.

Därför finns det starkaste och mest effektiva åtgärderna på nationell nivå. Vänsterpartiet är det parti som allra tydligast har en politik som skulle leda till en kraftigt minskad barnfattigdom. Fler jobb och tryggare försäkringssystem är två exempel.

Tyvärr har vi inte makten i riksdagen. Detta gör att den borgerliga politiken fortsätter slita isär vårt samhälle. Orättvisorna fortsätter att öka. De fattiga barnen blir inte färre.

För att nå en mer jämlik kommun har Vänsterpartiet i Eskilstuna, som en del av majoriteten, under många år arbetat aktivt med förebyggande insatser.

Vi har exempelvis fritidsgårdar runtom i kommunen och vi har varit drivande i att öppna Ungdomens hus. Vi har byggt ut förskolan. Vi har under denna mandatperiod tydligt deklarerat att vi satsar på skolan och barnen.

I det förslag till nytt föreningsbidrag som ligger, är det just föreningar som arbetar med barn och ungdomar som är prioriterade. För oss har sommarkollo varit oerhört viktigt och Eskilstuna kommun äger flera sommargårdar. Vi vill fortsätta satsa på olika kolloverksamheter. Alla barn behöver komma iväg en stund på sommaren.

För att minska konsekvenserna av den borgerliga politiken på nationell nivå vill vi fortsätta arbeta för att skolan ska vara helt avgiftsfri, att fler elever ska få tillgång till rätt teknik, att fler ungdomar ska få sommarjobb, att alla skolor ska erbjuda läxhjälp samt minska barngrupperna i skolan. Vi arbetar också för att beslutet om att barnperspektivet ska finnas med vid alla kommunala beslut efterlevs.

I kommunen kan vi arbeta förbyggande och kompensera för barn som lever i fattiga förhållanden. Men vill man på allvar utrota barnfattigdomen, så krävs en helt annan nationell politik för ett jämlikt samhälle och inte en politik som återinför klassamhället.

Annette König-Tillenius (V)

 

Vice ordförande Eskilstuna

 

Kopiera länk