artikel

Firande i Eskilstuna av Somalias nationaldag

Första juli firade Somalierna i Eskilstuna sin nationaldag. I Eskilstuna finns ca 1000 somalier och idag kom det även besökare från bland annat Västerås och Katrineholm. Dagen firades med en somalisk kulturfestival på Fröslunda torg i Eskilstuna.  Arrangörer var det Somaliska Ungdomsnätverket.

Firandet inleddes vid 13-tiden med musik och nationalsångssjungande. Festligheterna pågick hela eftermiddagen med bland annat sång, musik, dans, information och tal för att sen avslutas med fest på kvällen.

Firandet inleddes vid 13-tiden med musik och nationalsångssjungande. Festligheterna pågick hela eftermiddagen med bland annat sång, musik, dans, information och tal för att sen avslutas med fest på kvällen.

Vänsterpartiets kommunalråd Maria Chergui var på plats och höll ett uppskattat tal, där hon lyfte jämställdhetsfrågan och det viktiga arbete som de somaliska kvinnorna utfört i Somalia och i Sverige för att stärka kvinnors rättigheter och möjligheter.

Även Vänsterpartiets heltidspolitiker Joel Hamberg var inbjuden att tala som ordförande i Kommunala invandrarrådet. Joel lyfte rådets arbetsuppgifter och funktion men också det aktiva integrationsarbete som pågår i Eskilstuna.

Även Vänsterpartiets heltidspolitiker Joel Hamberg var inbjuden att tala som ordförande i Kommunala invandrarrådet. Joel lyfte rådets arbetsuppgifter och funktion men också det aktiva integrationsarbete som pågår i Eskilstuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

– I kommunen har vi en bra handlingsplan för ett framgångsrikt integrationsarbete med 30 konkreta åtgärder som ska uppfyllas senast 2013. Vi arbetar aktivt med att Eskilstuna ska fortsätta vara en inkluderande och hållbar kommun för alla, en kommun där alla kan känna sig välkomna och känna att de är en del av samhället och staden. Detta görs genom att främja mångfald och motverka alla former av främlingsfientlighet och diskriminering. Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån, vad du heter, om du är kvinna eller man eller om du har en funktionsnedsättning. Om Eskilstuna ska fortsätta att vara en framgångsrik växande kommun krävs det att kommunen tar vara på den kompetens och kunskap som finns bland människor som invandrat hit, Joel Hamberg (V), orförande i Kommunala invandrarrådet och ansvarig för integration och mångfald i majoriteten.

Läs hela Joel Hambergs, tal vid firandet av 1 juli Somalias nationaldag nedan:

”Idag firas Somalias nationaldag, med glädje, med dans, med mat, med sång och med skratt. Det är en viktig dag för somalier, över hela världen. Men det är också en viktig dag för Sverige, för Eskilstuna och för Eskilstunaborna. Jag vill börja med att varmt gratulera er alla på nationaldagen!

När jag gått runt här och tagit del den energi och kultur som finns här så blir jag glad och stolt.

För mig känns också det väldigt hedrande att få möjligheten att tala här idag. Jag är stolt över att få dela denna dag med er – men jag är också stolt över att få bo i samma kommun som alla er. Tillsammans gör vi alla Eskilstuna kommun till en bättre plats att leva, bo och arbeta i!

Jag heter Joel Hamberg och är ordförande i Eskilstuna kommunala invandrarråd. Jag är också politiskt ansvarig för integrations- och mångfaldsfrågorna inom majoriteten i Eskilstuna och heltidspolitiker för Vänsterparitet. I kommunen har vi också en bra handlingsplan för ett framgångsrikt integrationsarbete med 30 konkreta åtgärder som ska uppfyllas senast 2013. Vi arbetar aktivt med att Eskilstuna ska fortsätta vara en inkluderande och hållbar kommun för alla, en kommun där alla kan känna sig välkomna och känna att de är en del av samhället och staden. Detta görs genom att främja mångfald och motverka alla former av främlingsfientlighet och diskriminering. Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån, vad du heter, om du är kvinna eller man eller om du har en funktionsnedsättning. Om Eskilstuna ska fortsätta att vara en framgångsrik växande kommun krävs det att kommunen tar vara på den kompetens och kunskap som finns bland människor som invandrat hit, precis som Eskilstuna gjort vid tidigare arbetskraftsinvandringar.

I kommunala invandrarrådet, där jag är ordförande, finns ca 25 av kommunens 60 invandrarföreningar representerade, bland annat Somaliska föreningar och det värdesätter vi mycket högt.

Kommunala invandrarrådet i Eskilstuna är ett sätt för kommunen att ta del av de kunskaper och den kompetens som finns hos alla er som är medlemmar i en förening. Varje förening som är med har två representanter i rådet – en kvinna och en man.

Vad är då syftet med Kommunala invandrarrådet?

Jo Rådet ska arbeta med att tillsammans med andra skapa goda förutsättningar för personer med utländsk bakgrund att leva och verka i Eskilstuna. Rådet ska arbeta med frågor som rör kulturell och etnisk mångfald, delaktighet och integration.

Därför känns det väldigt roligt att ni bjudit in oss här idag!

Rådet ska skapa delaktighet och möjliggöra möten över gränser och möjliggöra samverkan mellan olika föreningar, kommunala verksamheter, företag och andra viktiga funktioner .

Rådet ska också informera, samråda och diskutera frågor, som rör kulturell och etnisk mångfald i syfte att bryta socialt och etniskt utanförskap. För att nå målet – en kommun där alla kan känna sig välkomna och känna att de är en del av samhället och staden.

Rådet ska också utveckla förslag och idéer i samråd med andra delar av kommunen intresseorganisationer, lokala föreningar och övriga i samhället.

Genom er förening och genom kommunala invandrarrådet har ni alltså möjlighet att påverka Eskilstuna kommuns verksamhet till det bättre och jag välkomnar fler föreningar att delta i rådet.

Jag kommer att finnas kvar efter att jag slutat prata och då får ni gärna komma fram till mig om ni vill diskutera särskilda frågor eller veta mer om Kommunala invandrarrådet.

Jag är mycket imponerad över det samhällsengagemang som finns bland somalierna här i Eskilstuna och bland många föreningar. Under en lång tid har ni varit aktiva i Trygghetsarbetet i kommunen genom att till exempel både nattvandra och trygghetsvandra i de olika stadsdelarna och in centrum. Ni har också ett gott samarbete med kommunens Mötesplatser – till exempel Fröet här i Fröslunda.

Flera föreningar gör också ett viktigt arbete för ungdomar och för kvinnor, med exempelvis hjälp med läxläsning, utbildningar och jämställdhetsarbete.

Som lärare i svenska är jag också mycket imponerad över hur pass snabbt många somalier lär sig att prata väldigt bra svenska.

Den resurs som ni utgör och ert engagemang värdesätter Eskilstuna kommun oerhört högt och det är viktigt för kommunen! Jag ser fram emot att jobba med er och träffa er även i framtiden!

Fortsätt att engagera er, välkomna att vara med i kommunala invandrarrådet och välkomna till Eskilstuna!

Slutligen, återigen ett stort grattis på nationaldagen! Ha en fortsatt fantastisk dag och sommar tillsammans i Eskilstuna!”

Joel Hamberg 2012-07-01

 

 

Kopiera länk