artikel

Debattsvar Folket 7/9: Lär er skilja på statlig och kommunal politik

Vi har i Folket belyst att SD inte närvarar och tar demokratiskt ansvar för frågor som rör vård och omsorg för yngre och äldre. SD:s gruppledare Kim Fredriksson har svarat, nu senast den 23 juli. Först i sitt andra svar nämns i en mening att man försöker lösa frånvaron, vilket återstår att se. Påstådda verksamhetsbesök har ej redovisats. SD flyttar istället fokus med hjälp av populism, vilseledande kommentarer och ogenomförbar politik. Som samhällskunskapslärare måste vi därför tyvärr upplysa dig Kim om grundläggande fakta kring kommunpolitik.

Vi har i Folket belyst att SD inte närvarar och tar demokratiskt ansvar för frågor som rör vård och omsorg för yngre och äldre. SD:s gruppledare Kim Fredriksson har svarat, nu senast den 23 juli. Först i sitt andra svar nämns i en mening att man försöker lösa frånvaron, vilket återstår att se. Påstådda verksamhetsbesök har ej redovisats. SD flyttar istället fokus med hjälp av populism, vilseledande kommentarer och ogenomförbar politik. Som samhällskunskapslärare måste vi därför tyvärr upplysa dig Kim om grundläggande fakta kring kommunpolitik.

Skilj på investeringar och driftspengar. Investeringar i exempelvis ett hus eller ett torg kan istället inte användas till en löpande verksamhet, exempelvis äldreomsorgen. Majoritetens långsiktiga investering på 62 miljoner för Fristadstorget går inte att flytta över till vuxennämndens ordinarie budget 2013, då de är engångspengar.

Att dessutom beskylla Vänsterpartiet för New York-resan, visar på Kims behov av att tala osanning, då vi offentligt förklarat att vi inte var informerade, delaktiga eller positiva till resan.

Med en naiv och orealistisk politik tror ni er kunna spara 20 miljoner på ett år inom AMF, samtidigt som ni gör flera kostnadsdrivande prioriteringar. Detta samtidigt som den borgerliga regeringen valt att kraftigt minska kommunala anslag till yrkesutbildningar och då EU upplever sin största ekonomiska kris.

Eskilstunas höga kostnader för försörjningsstöd måste minskas. Majoriteten satsar kontinuerligt på bland annat utbildning, praktik och för att skapa bättre förutsättningar för befintliga och nya företagsetableringar.

Ett långsiktigt arbete med målet fler jobb och fler människor i egen försörjning. Realistiskt har vi budgeterat att under 2013 sänka försörjningsstödskostnaderna med 5 miljoner kronor.

Ni måste lära er att skilja på statlig och kommunal politik. På er hemsida förstår man hur ni räknar och hittar pengar till er kommunala budget som inte finns.

Ni skriver i ett pressmeddelande om Eskilstunas budget 2013, den 29/6; ”…med ett invandringsstopp av nyanlända som målsättning kommer vi kunna balansera skillnaderna mellan inrikes och utrikesfödda i arbetslöshetsstatistiken och få ut fler i arbete och redan under 2013 reducera försörjningsstödskostnaderna med cirka 10 procent vilket motsvarar 20 miljoner”.

Märkligt, då SD inte har någon påverkan på migrationspolitiken i Sverige.

Kim, som kommunpolitiker måste du utgå från beslut och lagar som riksdagen stiftar, oavsett vad du själv tycker om dem, och lägga en budget utifrån verkliga förutsättningar.

I en tid då civila människor varje dag mördas på gatorna i Syrien och då barn och föräldrar från Somalia är åtskilda, prata om och bygga en budget på invandringsstopp och assimilering, är inhumant, främlingsfientligt och verklighetsfrånvänt. Människor flyr eller flyttar inte till Sverige för att man känner för det utan för att man måste. Vad skulle Sverige varit idag om vi inte haft influenser av olika kulturer? Mycket av det vi idag ser som svenskt har kommit till oss från andra delar av världen, exempelvis maträtter, innovationer, duktiga idrottsutövare och företagsledare.

Eskilstuna har varit och kommer vara beroende av inflyttning, influenser och ny kunskap till kommunen. När vi blir inåtvända, trångsynta och rädda för det nya stannar utvecklingen.

I Eskilstuna ska alla invånare erbjudas goda möjligheter att leva, studera, verka och åldras, oavsett bakgrund och förutsättningar. Då kan man inte ställa grupper mot varandra som ni gör. Vi tar ansvar för helheten och vill utveckla hela Eskilstuna kommun.

Joel Hamberg (V),

vice ordförande i vuxennämnden

Maria Forsberg (V),

ledamot vuxennämnden

Kopiera länk