artikel

Lyckat besök av Jonas Sjöstedt i Eskilstuna

Måndagen den 1 oktober gästade Jonas Sjöstedt Eskilstuna. Från lunch till kväll hann han med att prata bostadspolitik på Fristadstorget, barnrättsfrågor med Rädda Barnens ordförande Anna Bergfors-Fall samt tala på ett öppet möte som lockade 165 personer i Eskilstunas stadshus under rubriken ”Fler jobb och bättre arbetsvilkor. Sjöstedt rev ner applåder fler gånger under kvällen. Mest högljutt när han talade om partiets ställning i frågan kring nej till vinstuttag inom välfärden samt när han beskrev att alla tjänar på bättre, både arbetslösa och de som har ett arbete idag. På torsdag presenterar Vänsterpartiet sitt budgetförslag

Måndagen den 1 oktober gästade Jonas Sjöstedt Eskilstuna. Från lunch till kväll hann han med att prata bostadspolitik på Fristadstorget, barnrättsfrågor med Rädda Barnens ordförande Anna Bergfors-Fall samt tala på ett öppet möte som lockade 165 personer i Eskilstunas stadshus under rubriken ”Fler jobb och bättre arbetsvilkor. Sjöstedt rev ner applåder fler gånger under kvällen. Mest högljutt när han talade om partiets ställning i frågan kring nej till vinstuttag inom välfärden samt när han beskrev att alla tjänar på bättre, både arbetslösa och de som har ett arbete idag. På torsdag presenterar Vänsterpartiet sitt budgetförslag

Jonas fick under kvällen frågan om vad Vänsterpartiet vill lägga pengarna på för att få fler människor i arbete.

– Vi skulle sätta fart på bostadsbyggandet i Sverige och bygga hyreslägenheter, hyreslägenheter som inte får kosta hur mycket som helst för hyresgästerna. Det skulle innebära att tusentals människor får arbete för att bygga de här lägenheterna. Men det innebär också att alla de som idag skulle kunna flytta för att få ett jobb men inte kan få en bostad. Eller att de som får plats på en utbildning skulle kunna flytta men inte har någonstans att bo får chansen att göra det. Det är också ett sätt att skapa en bättre samhällsekonomi och vi skulle bygga miljövänligt. Vi skulle också lägga pengarna inte bara på att man ska få stöd i att renovera som villaägare utan för att många av våra slitna hyresfastigheter, skolor, äldreboende, skulle kunna rustas upp till riktigt bra miljöer, att bo i, att ta hand om våra äldre i och där våra barn kan vistas i. Och samtidigt så minskar vi utsläppen av energi från de här byggnaderna. Det skapar arbetstillfällen och det skapar möjligheter att investera i förorter som vi har investerat i för lite i under de senaste årtiondena, säger Jonas Sjöstedt

Vänsterpartiet föreslår i sin budgetmotion, som delar av har presenterats under förra veckan, ett statligt stöd för byggande av hyresrätter som har som målsättning att det byggs 20.000 hyresrätter årligen om fem år. Under innevarande budgetperiod når vi 15.000 hyresrätter om året. Detta är investeringar tänkta att lösa de långsiktiga behoven. För att möta den akuta bostadsbristen avsätts ca 450 miljoner kronor av investeringsstödet till ombyggnation av befintliga lokaler till hyresrätter.

– Vi vill också att man satsar ännu mer på järnvägen och på kollektivtrafiken och det miljövänliga resandet. Eskilstuna är egentligen ett ganska bra exempel på hur framgångsrikt det kan vara att satsa på järnväg. Det var många som sa innan man byggde Svealandsbanan hit med modern järnväg från Stockholm, att det där kommer aldrig att löna sig. De kommer att åka bil istället.  Nu är problemet att kapaciteten är för liten och man skulle behöva köra många fler tåg än vad man gör idag. Så här vill vi göra på fler ställen. Satsa på de miljövänliga kommunikationerna, ge ett alternativ till bilen, få möjlighet att få upp godset från lastbilstrafiken till järnvägen. Det vinner miljön på och det gör det t ex möjligt att arbeta på andra orter, förklarar Sjöstedt.

 

 

– Vi vill bygga en helt ny industrigren i Sverige, med förnybar energivänlig energiproduktion. Vi önskar att Sverige vore världsledande i sådant som solel, solvärme, vindkraft, vågkraft som det skrivs om idag i Dagens Nyheter, som har en enorm potential. Där finns det mycket kunskap i Sverige. Det finns mycket forskning. Men i och med att vi har en regering som inte verkar tro på något annat än energislag som kan explodera, typ olja och kärnkraft, så sker det väldigt lite investeringar. Jobben hamnar någon annanstans t ex i Tyskland där mer en 100 000 människor nu arbetar med solel. Delvis med svenska uppfinningar som har gjorts här. Genom att ge investeringsstöd, genom att satsa på de här sakerna så har vi möjlighet att skapa nya industriarbeten, nya byggarbeten, nya arbeten i kollektivtrafik och kommunikation och vi tror att det är betydligt bättre än att sänka skatten för de som tjänar bäst, än att sänka bolagsskatten för då vet vi att det kommer att bli arbeten, då vet vi att det kommer att  byggas miljövänligare och ett modernare land. Och det är precis det som vi vill göra, säger Sjöstedt.

Under kvällen berörde Jonas Sjöstedt att Vänsterpartiets överordnade mål för den ekonomiska politiken är frågan om full sysselsättning. Han pratade också om att Vänsterpartiet vill avskaffa Fas 3, bygga ut yrkesutbildningar, öka antalet pedagoger i förskolan och göra skolan likvärdig samt stärka arbetsvillkoren för alla på arbetsmarknaden genom att motverka lönedumpning, verka för vita jobb överallt samt höja taket i A-kassan.

Kopiera länk